AVV CAO Bouwnijverheid 2011

Gerelateerde CAO
Bouw en Infra | Bouwbedrijf
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid 2011.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21 februari 2011, nr. 1214, onder UAWnr. Nr. 11131. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...