Principeakkoord CAO visdetailhandel 2010-2011

Gerelateerde CAO
Visdetailhandel
Looptijd
Achttien maanden, ingaande 1 juli 2010.

Loonmutaties
Eenmalige uitkering van 200 euro op 1 juli 2010. Op 1 januari 2011 volgt nog een salarisverhoging van 1 procent.

Jonge werknemers die de ‘basiscursus vis en verkoop’ volgen krijgen 3 procent meer loon in plaats van de reguliere verhoging van 1 procent.

Arbeidsvoorwaarden
- afspraken rond het aan het werk krijgen van jong gehandicapte werknemers, de zogenoemde Wajongers.

- de basismogelijkheden voor opleiding van nieuwe aanwas worden uitgebreid.
Bron: CNV Hout en Bouw, 4 mei 2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...