AVV CAO Handel in bouwmaterialen 2011-2012

Gerelateerde CAO
Bouwmaterialen | HIBIN
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Handel in Bouwmaterialen 2011-2012.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 11 januari 2011, nr. 549, onder UAWnr. Nr. 11108. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...