Uitzendsector en CAO Pluimvee Industrie

Gerelateerde CAO
Pluimvee
Uitzendkrachten van uitleenbedrijven mogen vanaf 1 januari 2011 slechts te werk worden gesteld bij een organisatie die is gecertificeerd als NEN+ bedrijf en daartoe is opgenomen in het Register van uitleenbedrijven in de pluimveeverwerkende industrie van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Het betreft hier de zogenaamde Plusnorm.


NEN 4400-1 of NEN 4400-2

Deze uitzendkrachten (die onder de CAO Pluimvee vallen) mogen slechts in het primaire productieproces (direct lijngebonden productiepersoneel) alsmede bij de daarmee samenhangende administratieve en commerciële activiteiten te werk worden gesteld indien zij in dienstverband werkzaam zijn bij een organisatie, die de NEN-norm 4400-1 of de NEN-norm 4400-2 naleeft en als gecertificeerd bedrijf is opgenomen in het Register Normering Arbeid van de Stichting Normering Arbeid.

Plusnorm
Deze NEN+ regeling heeft als doelstelling om structureel controles uit te oefenen op de juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers van uitleenbedrijven die in de sector werkzaam zijn. Dit betreft de arbeidsvoorwaarden van deze CAO en, indien van toepassing, gedurende de eerste zes maanden ook de arbeidsvoorwaarden van de op de uitlenende partij van toepassing zijnde CAO.

Aanmeldingen bij het register
Op 31 december 2010 worden bestaande overeenkomsten met uitleenbedrijven gerespecteerd. Uitleenbedrijven die zich voor 1 december 2010 bij het voornoemde register hebben aangemeld, kunnen eveneens in het NEN+ register worden opgenomen .

Controles gecertificeerde uitleenbedrijven
Het Georganiseerd Overleg is bevoegd te fungeren als beheersorgaan van de uitvoering van de NEN+ regeling als bedoeld in lid 5 en sluit daartoe een overeenkomst af met een of meerdere certificatie-instellingen. Als certificatie-instellingen worden aangemerkt het bedrijf of de instelling dat controles uitvoert bij gecertificeerde uitleenbedrijven om de naleving en juiste uitvoering van de verplichtingen als beschreven in de NEN-norm 4400-1, de NEN-norm 4400-2 en de sectorale regeling (NEN+) vast te stellen. De certificatie-instellingen leggen periodiek verantwoording af aan het Georganiseerd Overleg.’

Bron: AVV CAO Pluimveeverwerkende Industrie 2010-2011 - wijziging via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...