AVV CAO Uitvaartverzorging 2010-2011

Gerelateerde CAO
Uitvaartverzorging
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Uitvaartverzorging 2010-2011.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 december 2010, nr. 20455, onder UAWnr. Nr. 11087. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...