Principeakkoord CAO Gemaksvoeding 2011-2013

Gerelateerde CAO
Gemaksvoeding
Looptijd
1 januari 2011 tot en met 30 juni 2013

Loonmutaties
1 januari 2011 +1%
1 juli 2011 +0,5%
1 januari 2012 +1%
1 juli 2012 +0,5%
1 januari 2013 +1%

Arbeidsvoorwaarden

Vakbondsfaciliteiten
Structurele uitbreiding van de mogelijkheden voor vakbondskaderleden om met doorbetaling van loon naar cao-onderhandelingen, cao-commissievergaderingen, vakgroepbestuur en deelnemersraad/verantwoordingsorgaan van pensioenfonds te gaan.

Scholing en opleiding

Gedurende de looptijd van de cao hebben werknemers het recht om onder werktijd en op kosten van de werkgever, door een erkende instelling, een nulmeting in het kader van een EVC-traject te laten plaatsvinden.

Contributie werknemersorganisaties

De werkgever zal op verzoek van de werknemer die dat kenbaar maakt, de contributie van werknemersorganisaties binnen de werkkostenregeling faciliteren. Indien de werkgever de werkkostenregeling (nog) niet toepast, zal hij de contributie van werknemersorganisaties op de fiscaal meest gunstige wijze faciliteren.

Reiskostenvergoeding

Met ingang van 2011 zal de werkgever, voor werknemers die dit willen, de reiskostenvergoeding fiscaal vriendelijk verhogen door deze ten laste van de eindejaarsuitkering netto uit te betalen. Dit levert een netto voordeel op voor de werknemer. Hoeveel is afhankelijk van de fiscale ruimte (€ 0,19 per km) onder aftrek van de reeds toegekende reiskosten en van de belastingschijf.

Functiewaardering

Gedurende de looptijd van de cao zullen maximaal tien functiebeschrijvingen worden geactualiseerd, c.q. toegevoegd worden aan de lijst van refertefuncties.

Werkgeversbijdrage sociaal fonds

De werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds wordt met ingang van 1 januari 2011 verhoogd van € 45,- naar € 46,50 per fulltime medewerker.

Bron: CNV Vakmensen, 10-12-2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...