Akkoord CAO NBBU Vast 2009-2011

Gerelateerde CAO
NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus
Looptijd
1 oktober 2009 t/m 31 december 2011

Loonmutaties
1. Het salaris per 1 januari 2011 wordt verhoogd met 0,5% ;
2. Bij een goede marktontwikkeling kan er een loonsverhoging van 0,5 % worden toegepast met ingang
van 1 juli 2011. Deze verhoging geldt alleen indien er twee aaneengesloten kalenderkwartalen sprake is
van groei in uitzenduren van tenminste 5% ten opzichte van vergelijkbare perioden van het voorgaande
jaar (gebaseerd op CBS-gegevens over de uitzendbranche). Mocht de groei achterblijven bij de
verwachting kan de ingangsdatum verschuiven naar 1 oktober 2011. Indien op geen enkel moment aan
de gestelde voorwaarde voor verhoging wordt voldaan, komt deze verhoging te vervallen.

Arbeidsvoorwaarden
-
Bron: NBBU Nieuwsbrief 21, 03-12-2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...