Principeakkoord CAO Arbo Unie 2008-2011

Gerelateerde CAO
Arbo Unie
Looptijd
1 juli 2008 tot 1 juli 2011

Loonmutaties
Per 1 januari 2009 zijn de salarissen verhoogd met 1%

Arbeidsvoorwaarden

55+-regeling/vitaliteitsbudget

- Medewerkers die op 31 december 2010 55 jaar of ouder zijn kunnen gebruik blijven maken van de 55+-regeling zoals opgenomen in de cao.

- Medewerkers die op 31 december 2010 de leeftijd 54, 53, 52, 51 of 50 heeft bereikt, kunnen gebruik maken van een overgangsregeling. Deze regeling houdt in dat de werkweek wordt verminderd met gemiddeld maximaal 4 uur per week met behoud van salaris, volgens een vastgestelde staffel. Deze staffel heeft als gevolg dat medewerkers tegen een latere leeftijd gebruik kunnen maken van de regeling.

- Voor medewerkers die gebruik maken van de overgangsregeling wordt het aantal vakantieuren gerelateerd aan een 32-urige werkweek.

- Medewerkers die niet van de 55+-regeling of de overgangsregeling gebruik maken ontvangen per 1 januari 2011 een vitaliteitsbudget. Dit vitaliteitsbudget kent een aantal uren toe, gelang de leeftijd van de medewerker. Deze uren zijn vrij te besteden voor verlof of het volgen van persoonlijke opleidingen om de eigen inzetbaarheid te vergroten. Dit staat los van de opleidingen zoals omschreven in artikel 26 van de cao. De leeftijdsuren op grond van artikel 18 lid 2 c van de cao vallen in het vitaliteitsbudget. Artikel 18 lid 2 c van de cao komt daarmee te vervallen.

- Medewerkers vanaf 60 jaar krijgen de gelegenheid om naast het vitaliteitsbudget met inlevering van 2,5% van het salaris 1,8 uur per week minder te werken. Vanaf 63 jaar is dit met inlevering van 5% salaris 3,6 uur per week. Dit geldt voor medewerkers die niet van de 55+-regeling of de overgangsregeling gebruik maken.

Overig
- Afkoop restant eindejaarsuitkering 2005/2006: in december 2010 een eenmalige uitkering van 0,75% en in december 2011 een eenmalige uitkering van 0,75%. Dit geldt voor iedere werknemer die op 1 december 2010 in dienst is.

- De Regeling Prestatie- en Ontwikkelcyclus zoals met de OR is overeengekomen wordt opgenomen in de cao.

- Vanaf 1 juli 2011 zullen werknemers faciliteiten worden geboden als coaching, loopbaanadvies, loopbaantest en –scans, assessment, sollicitatietraining en stages.

- De mogelijkheden voor een regeling Thuiswerken worden voor 1 juli 2011 onderzocht.

Bron: CNV Dienstenbond, 23-11-2010. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Je rechten en arbeidsvoorwaarden

 

Loading...