AVV CAO Open Teelten 2010-1012

Gerelateerde CAO
Open Teelten
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Open Teelten 2010-2012.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 november 2010, nr. 18677, onder UAWnr. 11077. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...