Pensioen in zorg en welzijn

Werknemers in zorg en welzijn kunnen vanaf 2006 kiezen tussen eerder stoppen of langer doorwerken. Voor wie voor 1950 geboren is, blijft de oude pensioenregeling van kracht.

Werknemers in zorg en welzijn hebben vanaf 2006 te maken met een nieuwe pensioenregeling van PGGM. Je kunt kiezen tussen eerder stoppen of langer doorwerken. Het blijft mogelijk om rond je 62ste op te houden met werken. Als je later met pensioen gaat, word je financieel beloond.(In de oude regeling ging het ouderdomspensioen standaard in op je 65ste. De FLEX-regeling maakte het mogelijk om met je 62ste al uit te treden.) Op welke leeftijd je kunt stoppen is in zijn algemeenheid niet precies te zeggen. Het hangt er vanaf hoe lang je al pensioen opbouwt en hoeveel FLEX-jaren je hebt. Ook speelt mee of je je partnerpensioen benut om eerder met pensioen te gaan. Omdat je het ouderdomspensioen ook vóór je AOW-leeftijd kunt opnemen, bouw je vanaf 2006 pensioen op over een iets groter deel van je salaris dan in de oude regeling.

Hoger pensioen als je nog geen AOW hebt

Als je rond 62ste stopt, heb je nog geen AOW. Kijk hier wanneer je AOW krijgt. Je kunt er voor kiezen om je pensioen voor je AOW-leeftijd te verhogen zodat je ook dan al voldoende inkomen hebt. Vanaf je AOW-leeftijd wordt het dan lager en aangevuld met AOW.

Beter partnerpensioen

De helft van het partnerpensioen komt (sinds 2006) óók beschikbaar als je overlijdt wanneer je geen pensioen meer opbouwt. Voor de andere helft blijft gelden dat je partner die alleen krijgt wanneer je nog pensioen opbouwde bij overlijden.

Partnerpensioen als extraatje voor jezelf

Heb je geen partner, of heeft je partner zich al zelf verzekerd van een prima inkomen? Dan kun je het partnerpensioen benutten om zelf eerder met pensioen te gaan of om je pensioen te verhogen.

Oude rechten worden gecompenseerd

Ben je geboren voor 1950? Dan blijft voor jou de oude pensioenregeling van kracht. Bouwde je al in 1999 PGGM-pensioen op én blijf je dat doen tot je 55ste? Dan heb je volgens oude afspraken recht op extra jaren pensioenopbouw. In de nieuwe regeling is daarvoor compensatie opgenomen.

Meer weten?

Je eigen pensioen precies berekenen? Ga naar de pensioenplanner van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Je hebt wel je klantnummer nodig; dat vind je op het pensioenbericht dat je elk jaar van PFZW krijgt.

Pensioen is meer

Je pensioen bestaat straks uit een deel overheidsgeld (AOW) en een deel via het PFZW-pensioenfonds. Maar je kunt zelf voor nog een derde deel zorgen door bijvoorbeeld te sparen, te beleggen of een levensverzekering af te sluiten.

loading...
 
 

 
 
Loading...