Salaris raadsleden, wethouders en burgemeesters

Welk salaris krijgen de raadsleden, wethouders en burgemeester in jouw gemeente? Hun vergoeding hangt af van het aantal inwoners dat je gemeente telt. Hierdoor verschillen de bedragen behoorlijk: een raadslid in de kleinste gemeente krijgt een paar honderd euro per maand, de burgemeester van een grote gemeente meer dan 10 duizend euro.

Op zoek naar een baan? Wat is het minimumloon? Vind de arbeidswetgeving op Loonwijzer

De beloning voor het werk van lokale politici bestaat uit meerdere delen. Ten eerste wordt het verrichte werk vergoed. Dit komt het meest overeen met een normaal salaris. Hierover moet dan ook nog belasting worden betaald. Daarnaast ontvangen de politici een onkostenvergoeding, die in het geval van burgemeesters 'ambtstoelage' wordt genoemd. Omdat wethouders en burgemeesters praktisch gezien in dienst zijn van de gemeente, krijgen ze bovendien vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Ten slotte zijn er bepaalde tegemoetkomingen specifiek voor raadsleden en burgemeesters.

Op deze manier verdienen raadsleden minimaal 5.156 euro en maximaal 33.240 euro per jaar, wethouders minimaal 61.066 euro en maximaal 125.361 euro per jaar en burgemeesters minimaal 79.701 euro en maximaal 144.261 euro per jaar.

Vergoeding werkzaamheden en bezoldiging

De vergoeding of bezoldiging die raadsleden, wethouders en burgemeesters krijgen voor hun werk, hangt af van de grootte van de gemeente. In grotere gemeenten ontvangen ze een hogere vergoeding dan in kleinere. De overheid gaat namelijk ervan uit dat wethouders in Almere meer omhanden hebben dan in het Noord-Hollandse Waterland.

Natuurlijk hangt de vergoeding ook af van de hoeveelheid werk die in de functie wordt gestoken. Zo is lid zijn van de gemeenteraad een nevenfunctie. Dat betekent dat de overheid ervan uitgaat dat raadsleden er een baan of onderneming naast hebben. Daarom krijgen zij geen standaard salaris, maar een zogenaamde ‘vergoeding voor de werkzaamheden’. Een raadslid moet hier per week zo’n 14 tot 24 uur voor werken. Het gaat hierbij om een ‘maximale’ vergoeding: gemeenten mogen er 20 procent onder zitten.

Wethouders en burgemeesters oefenen hun functie wel fulltime uit. Soms is echter afgesproken dat een bepaald wethouderschap een deeltijdbaan is of worden twee ‘duo-wethouders’ op één portefeuille gezet. In zulke gevallen wordt de bezoldiging verdeeld naar rato: werk je de helft van de week, dan krijg je ook de helft van de bezoldiging.

Aantal inwoners

Vergoeding raadslid

Bezoldiging wethouder

Bezoldiging burgemeester

t/m 8.000 (bv. Vlieland)

250,82 euro

4.669,57 euro

6.126,69 euro

8.001 t/m 14.000 (bv. Pekela)

396,33 euro

5.292,12 euro

6.740,00 euro

14.001 t/m 24.000 (bv. Westerveld)

617,77 euro

5.919,51 euro

7.348,73 euro

24.001 t/m 40.000 (bv. Wageningen)

958,91 euro

6.334,90 euro

7.988,49 euro

40.001 t/m 60.000 (bv. Kampen)

1.248,42 euro

6.960,16 euro

8.660,52 euro

60.001 t/m 100.000 (bv. Helmond)

1.460,84 euro

7.584,32 euro

9.390,16 euro

100.001 t/m 150.000 (bv. Leiden)

1.658,52 euro

8.283,52 euro

9.955,80 euro

150.001 t/m 375.000 (bv. Amersfoort)

1.932,14 euro

8.774,65 euro

10.667,77 euro

meer dan 375.000 (bv. Amsterdam)

2.352,29 euro

9.955,80 euro

11.427,98 euro

Alle bedragen zijn bruto per maand

Onkostenvergoeding

De onkostenvergoeding, of ambtstoelage voor burgemeesters, is bedoeld om tegemoet te komen aan de onkosten die lokale politici voor hun werk. Denk bijvoorbeeld aan vakliteratuur, de kosten van excursies en ontvangsten en bureaukosten zoals papier en inkt voor de printer. Voor raadsleden hangt de hoogte van de vergoeding af van de grootte van de gemeente. Wethouders en burgemeesters krijgen een standaard bedrag. Hierover hoeven ze geen belasting meer te betalen.

Aantal inwoners

Onkostenvergoeding raadslid

Onkostenvergoeding wethouder

Ambtstoelage burgemeester

t/m 100.000 (bv. Middelburg)

170,17 euro

355,80 euro

 

 

 

386,74 euro

 

 

 

100.001 t/m 150.000 (bv. Maastricht)

180,90 euro

150.001 t/m 375.000 (bv. Utrecht)

215,51 euro

meer dan 375.000 (bv. Rotterdam)

258,49 euro

Alle bedragen zijn netto per maand

Vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere tegemoetkomingen

Wethouders en burgemeesters ontvangen, net als rijksambtenaren, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. De vakantie-uitkering bedraagt 8 procent van de jaarlijkse bezoldiging. Dat is dus bijna een extra maand salaris. De eindejaarsuitkering is voor wethouders 8,3 procent en voor burgemeesters 9,8 procent van hun bezoldiging. Hiernaast ontvangen burgemeesters tegelijk met de eindejaarsuitkering een eenmalige toelage van 450 euro.

Raadsleden krijgen een vergoeding voor de kosten van een ziektekostenverzekering, à 103,98 euro per jaar. Bovendien krijgen fractievoorzitters in de raad een extra toelage. Dit gaat om 1,2 procent van hun vergoeding op jaarbasis. Daarbij wordt 0,4 procent opgeteld voor elk raadslid in hun fractie, naast zichzelf. Dit kan oplopen tot maximaal 6,4 procent. De voorzitter van een grote fractie in de Haagse gemeenteraad krijgt zo in een jaar tijd ruim 1.800 euro meer dan zijn of haar fractiegenoten.

Zo werken salaris en vergoedingen

loading...
 
 

 
 
Loading...