Veranderingen in 2014 (28-12-2013)

Wat verandert er allemaal in 2014? Minimumloon, auto van de zaak, pensioen en AOW, loonstrook

Loonstrook

Als je loon vorig jaar daalde, is de kans groot dat het in 2014 weer aantrekt. Van alle bruto-inkomens tot de € 4.350 houd je netto een paar procent meer over ten opzichte van 2013. Alleen mensen met hogere inkomens zien hun nettoloon dalen. Hiervoor zijn meerdere oorzaken. Zo daalt het tarief in de eerste schijf en betaal je over het eerste deel van je salaris dus minder belasting. Daarnaast wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. Ook gaat de arbeidskorting omhoog voor iedereen die tot ongeveer € 3.350 per maand verdient. Komend jaar stijgt die korting met € 374 naar € 2097, waardoor de te betalen belasting daalt.

 

Pensioen en AOW

De AOW-leeftijd stijgt in 2014 met één maand. Daardoor krijg je komend jaar pas AOW wanneer je de 65 jaar en 2 maanden hebt bereikt. De pensioenleeftijd gaat in één keer omhoog naar 67 jaar. Bestaande pensioenregelingen zullen echter behouden blijven. Alleen voor nieuwe afspraken geldt de nieuwe, verhoogde leeftijd. Door het recent gesloten pensioenakkoord zal wel de opbouw van het pensioen veranderen. Wordt nu nog 2,25 procent van het inkomen gespaard voor het pensioen, komend jaar wordt dat 2,15 procent. In 2015 daalt het zelfs naar 1,875 procent. Dat betekent dat het opgebouwde pensioen iets lager komt te liggen; deels wordt dat gecompenseerd door de hogere pensioenleeftijd. Een ander gevolg is dat het nettoloon stijgt doordat je minder hoeft af te dragen, mits je werkgever dat doorrekent. Daarnaast komt er een vrijwillig pensioenfonds voor zzp'ers. Wanneer een zzp'er in de bijstand belandt, hoeft hij of zij bovendien niet het gespaarde pensioen op te offeren.

Minimumloon, sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen

Het wettelijk minimumloon stijgt van € 1477,80 naar € 1485,60 bruto per maand. Ook 23-'ers, op wie het minimumjeugdloon van toepassing is, gaan meer verdienen als hun loon gelijke tred houdt met deze verplichte ondergrens. Omdat sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen zoals de AOW, ANW, WW en de WIA gekoppeld zijn aan het minimumloon, stijgen die ook.

Auto (van de zaak)

De normen voor CO2-uitstoot worden komend jaar aangescherpt, waardoor minder auto's in de laagste bijtellingscategorieën zullen vallen. Veel zuinige auto's hebben daarnaast geen recht meer op de vrijstelling motorrijtuigenbelasting. Enkel voor auto's die per kilometer minder dan 50 gram CO2 uitstoten, blijft de vrijstelling nog een jaar bestaan. Doordat een aantal auto's in een hogere bijtellingscategorie gaan vallen, zullen bezitters van lease-auto's een hoger bedrag bij hun inkomen moeten optellen.

loading...
 
 

 
 
Loading...