Nederlandse lonen onder druk (12-04-2013)

Werknemers in financiële sector meest tevreden over loon

In de meeste Nederlandse beroepsgroependaaldenof bleven de lonen in 2012 gelijk. Alleen in de bouw (+1,4%) en transport (+0,7%) stegen de inkomens ten opzichte van 2011. In de agrarische sector daalde het gemiddeld bruto uurloon met maar liefst 6,6 procent. Dat blijkt uit deLoonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in de loonontwikkeling en arbeidsmarkt in Nederland.In de financiële sector waren werknemers het meest tevreden (38%) over hun loon, gevolgd door werknemers in de IT & telecom sector (34%) en het onderwijs (33%).Uit het rapport blijkt verder dat werknemers uit diverse sectoren in toenemende mate onzeker zijn over hun inkomen voor het komend jaar. Aan het onderzoek van Loonwijzer namen 13.575 respondenten in 2012 deel.

Geen loonstijging in meeste sectoren
Werknemers in de agrarische sector zagen hun loon in 2012 het meest dalen. Uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index blijkt dat de lonen in deze sector met maar liefst 6,6 procent omlaag gingen. Ook in de horeca & toerisme sector (-3,5%), de productiesector (-2,6%), het onderwijs (-2,2%) en de marketing, pr & reclame sector (-1,9%) daalden de inkomens. In de bouw (+1,4%) en in de transport & logistiek sector (+0,7%) steeg het gemiddeld bruto uurloon in 2012 een beetje. In de financiële sector, de gezondheidszorg en in de IT sector bleef het inkomen gelijk ten opzichte van 2011.

Loonwijzer/Monsterboard Wage Index

2011

2012

% verschil

Agrarische sector

13,7

12,8

-6,6%

Horeca & toerisme

11,3

10,9

-3,5%

Productiesector

15,6

15,2

-2,6%

Onderwijs

18,4

18

-2,2%

Marketing, pr & reclame

15,9

15,6

-1,9%

Financiële sector

16,7

16,7

0%

Gezondheidszorg

16,9

16,9

0%

IT & telecom

17,6

17,6

0%

Transport & logistiek

13,8

13,9

0,7%

Bouw

14,8

15

1,4%

Tabel 1. Gemiddeld bruto uurloon per sector

“Waar we voor 2011 nog loon stijgingen zagen, is dat in 2012 minder. Vooral in agrarische sector en toerisme is het krap geworden. Relatief ten opzichte van vorig jaar stemmen de cijfers somber”, zegt Paulien Osse, oprichter van stichting Loonwijzer. “Daarentegen vallen de cijfers op internationaal niveau mee. De koopkracht is verhoudingsgewijs hoog. Iets onder de UK en de USA. En het goede nieuws. Driekwart van de werknemers rapporteren hoge tevredenheid met hun collega's, en in de meeste gevallen meer dan vorig jaar.”

Werknemers verwachten onzeker jaar qua inkomen
De onzekerheid over het inkomen neemtin Nederland in verschillende sectorentoe. De onzekerheid nam toe in de horeca & toerisme sector, de bouw, het onderwijs, de productiesector, IT en marketing, pr& reclame sector. In de horeca & toerisme sector is dit percentage het hoogst waar ruim een derde (36%) van de werknemers een onstabiel en onzeker jaar qua inkomen verwacht. Dat percentage steeg met 7 procent ten opzichte van 2011 toen nog 29 procent daar zo over dacht.

Nederlanders staan open voor nieuwe baan
Zo ongeveer de helft van alle werknemers in Nederland zegt binnen nu en 12 maanden op zoek te gaan naar een nieuwe baan. In de horeca & toerisme sector ligt dat percentage met maar liefst 62 procent het hoogst. In de marketing, pr & reclame sector geeft 60 procent aan op zoek te willen naar een andere baan. Dit percentage steeg flink vergeleken met 2011 toen 48 procent een andere baan wilde zoeken.

Rikke Wivel, Senior Marketing Director Monster Worldwide: “Het is opvallend dat er zo veel Nederlanders open staan voor iets nieuws.In crisistijd blijven de meeste mensen vaak zitten waar ze zitten, maar nu zien we toch dat veel werknemers de intentie hebben een andere baan te zoeken. Zo zien we aan het begin van dit jaar 19 procent meer bezoekers op onze site dan vorig jaar en 30 procent meer sollicitaties.Wij denken dat veel werknemers nu echt verder willen en een volgende stap in hun carrière willen maken.”

Werknemers in financiële sector meest tevreden over loon
Werknemers in de financiële sector zijn het meest tevreden over hun loon. 38 procent is blijmet hun salaris, gevolgd door werknemers in de IT & telecom sector (34%) en het onderwijs (33%). Medewerkers in de bouw (23%), de agrarische sector (23%) en de horeca & toerisme (17%) zijn minder te spreken over het loon dat zij krijgen. Het merendeel van de Nederlanders is niettemin tevreden met hun baan. Volgens de Loonwijzer/Monsterboard Wage Indexligt dit percentage in het onderwijs het hoogst waar liefst 70 procent blij is met het werk dat zij doen. Ook in de gezondheidszorg (66%), de bouw (66%) en in de IT & telecom sector (65%) ligt dit percentage vrij hoog. In de horeca & toerisme sector daarentegen geeft slechts 55 procent van de werknemers aan tevreden te zijn

Loonwijzer/Monsterboard Wage Index

baan

Loon

Agrarische sector

61%

23%

Horeca & toerisme

55%

17%

Productiesector

60%

26%

Onderwijs

70%

33%

Marketing, pr & reclame

62%

30%

Financiële sector

61%

38%

Gezondheidszorg

66%

31%

IT & telecom

65%

34%

Transport & logistiek

63%

26%

Bouw

66%

23%

Tabel 2. Tevreden over baan/loon

Deel jouw loon met de Salaris Enquête

Wil je weten wat anderen in dezelfde functie verdienen? Doe de Salaris Check

loading...
 
 

 
 
Loading...