Lonen in de zorg blijven stabiel (12-04-2013)

Gezondheidszorg, Zorgsector, Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, Loonontwikkelingen, Loonstijging

Het gemiddeld bruto uurloon bleef in de gezondheidszorg met 16,90 euro in 2012 gelijk ten opzichte van 2011. Dat blijkt uit de tweede Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in loonontwikkelingen in Nederland. Van de 1581 ondervraagde zorgprofessionals was 31 procent tevreden over hun loon en 66 procent tevreden met hun werk. Meer dan de helft van de respondenten (52%) verwacht in 2013 promotie te maken en 42 procent staat open voor een nieuwe baan.

“In 2012 zie je veel onzekerheid binnen de zorgsector. Er worden meer meldingen gemaakt van gedwongen ontslagen, nieuwe strategische initiatieven en fusies en minder over trainingsmogelijkheden en competenter management dan in 2011”, zegt Paulien Osse, oprichter van de stichting Loonwijzer. Rikke Wivel, Senior Marketing Director Monster Worldwide vult aan: “Ondanks de recessie zijn de lonen in de gezondheidszorg stabiel gebleven. We zien wel dat werknemers minder tevreden zijn over verschillende aspecten van hun werk en een toename van werknemers die open staan voor een nieuwe baan. Wij adviseren werkgevers om talent tevreden te houden want op dit gebied is er nog veel te winnen is.”

Gemiddeld bruto uurloon blijft in 2012 gelijk
Het gemiddeld bruto uurloon van zorgprofessionals bleef met 16,90 euro gelijk in 2012. Gekeken naar drie onderzochte beroepsgroepen verdienen mannen nog steeds meer dan vrouwen. Het verschil in bruto uurloon is het grootst bij uitvoerend personeel. Mannen in deze functies verdienden 10 procent meer dan vrouwen. Vrouwelijke professionals verdienden 9 procent minder dan mannen.

ManVrouwVerschil
Professionals €20,50 €18,60 -9%
Uitvoerend personeel €17,40 €15,80 -10%

Bron: Loonwijzer/Monsterboard Wage Index

Eindejaarsbonussen populair
Slechts 2% van de medewerkers in de zorg ontving in 2012 een prestatiebonus. Dit staat in schril contrast met bijvoorbeeld de IT sector (18%) en de financiële sector (17%). Toch verdiende 37 procent van de medewerkers in de zorg een eindejaarsbonus in 2012, echter deelde slechts 2 procent mee in de winst en 2 procent ontving een 13e maand.

Werknemerstevredenheid
Uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index blijkt dat 66 procent van de werknemers in de zorg sector in 2012 tevreden was met zijn of haar baan. Dit is iets minder dan de situatie in 2011. Over de werkomgeving was 65 procent te spreken en 66 procent was tevreden over de baanzekerheid. Dit geldt ook voor de werktijden (63%). Over het soort contract waren werknemers minder te spreken (48%). Ook de tevredenheid over het loonbeleid was met 41 procent aan de lage kant. De tevredenheid over bonussen steeg naar 36%, een toename van 13 procent ten opzichte van 2011.

Verwachtingen voor 2013
Van de ondervraagde werknemers verwacht 45 procent in 2013 loonsverhoging te krijgen. 52 procent denkt in het komende jaar promotie te maken. Relatief een groot percentage (20 procent) ziet de toekomst somberder in en voorspelt ontslag. 42 procent van de medewerkers in de zorg zegt in 2013 open te staan voor een nieuwe baan.

“Er is een toename van het percentage mensen dat zegt open te staan voor een nieuwe baan, van 37 procent in 2011 naar 42 procent in 2012. Op onze site zagen wij meer mensen zoeken naar een baan in 2012 en we zien dat deze trend doorzet in 2013″, aldus Rikke Wivel.

Deel jouw loon met de Salaris Enquête

Wil je weten wat anderen in dezelfde functie verdienen? Doe de Salaris Check

loading...
 
 

 
 
Loading...