Lonen financiële sector blijven gelijk in 2012 (12-04-2013)

Financiële sector, Banken, Verzekeraars, Financiële dienstverleners, Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, Loonontwikkelingen, Loonstijging

Het gemiddeld bruto uurloon in de financiële sector bleef met 16,70 euro in 2012 gelijk ten opzichte van 2011. Dat blijkt uit de tweede Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in loonontwikkelingen in Nederland. Van de 1882 ondervraagden was 38 procent tevreden met hun loon en 61 procent tevreden met zijn of haar baan. Bijna de helft (45%) van de respondenten staat in 2013 open voor een nieuwe baan.

“Hoewel medewerkers van financiële dienstverleners, banken en verzekeraars het afgelopen jaar er qua loon niet op vooruit zijn gegaan, verwachten zij in 2013 wel een promotie en veranderende verantwoordelijkheden”, zegt Paulien Osse, oprichter van de stichting Loonwijzer. Rikke Wivel, Senior Marketing Director Monster Worldwide vult aan: “Vergeleken met andere sectoren zijn werknemers in de financiële sector over het algemeen minder tevreden met hun baan. Bovendien geven ze aan dat er minder trainingsmogelijkheden en strategische initiatieven waren de afgelopen 12 maanden. Hoewel medewerkers vergeleken met andere sectoren het meest tevreden zijn over hun  loon, staat toch bijna de helft open voor een nieuwe baan.”

Bruto uurloon stabiel
Het gemiddeld bruto uurloon in de financiële sector bleef in 2012 gelijk met 16,70 euro. In veel andere sectoren uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index daalde het gemiddeld bruto uurloon juist. Zo daalde het bruto uurloon in de agrarische sector en in de horeca & toerisme sector met respectievelijk 6,6 procent en 3,5 procent.

Gender gap in financiële sector
Het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen in dezelfde beroepsgroep is relatief groot in de financiële sector. Het verschil is het hoogst bij managers en medewerkers in lijndienst. Vrouwen in managersfuncties verdienden maar liefst 19 procent minder dan hun mannelijke collega’s. In verhouding was het verschil in de hoogte van het bruto uurloon bij administratieve werknemers met 7 procent klein.

ManVrouwVerschil
Managers €26,70 €21,70 -19%
Professionals €23,20 €20,20 -13%
Administratief €16,20 €15 -7%

Bron: Loonwijzer/Monsterboard Wage Index

Prestatiebonus populair
Medewerkers in de financiële sector krijgen vaker een prestatiebonus dan medewerkers in andere sectoren. In 2012 ontving 17 procent van de ondervraagden deze extra beloning. Het aantal uitgereikte bonussen daalde ten opzichte van 2011. 15 procent van de werknemers ontving in 2012 een eindejaarsbonus, 6 procent deelde mee in de winst en 6 procent ontving een 13e maand.

Werknemerstevredenheid
Uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index blijkt dat 61 procent van de werknemers in de financiële sector in 2012 tevreden was met zijn of haar baan. Dat is een lage score ten opzichte van andere sectoren. Wel was 79 procent van de ondervraagden tevreden over zijn of haar baanzekerheid. Over het loon waren werknemers minder te spreken, slechts 38 procent is hier blij mee.

Verwachtingen voor 2013
Van de ondervraagde werknemers in 2012 verwacht 55 procent in 2013 loonsverhoging te krijgen, 60 procent denkt dit jaar promotie te maken. 14 procent ziet de toekomst somber in en is bang dat zijn functie verdwijnt. 45 procent van de ondervraagden staat open voor een nieuwe baan.

“We zien dat veel werknemers in de financiële sector open staan voor een nieuwe baan. We moeten afwachten of ze ook daadwerkelijk de stap nemen”, aldus Rikke Wivel. “Economisch zitten we nog steeds in een moeilijke tijd. Op onze site zagen wij meer mensen zoeken naar een baan in 2012 en we zien dat deze trend doorzet in 2013.”

Deel jouw loon met de Salaris Enquête

Wil je weten wat anderen in dezelfde functie verdienen? Doe de Salaris Check

loading...
 
 

 
 
Loading...