'Fatsoensloon' lager dan minimumloon (26-8-2013)

Debat over lonen en arbeidsrecht in Amsterdam


Amsterdam, 26 augustus 2013 – Het loon dat een persoon nodig heeft voor een redelijk bestaan komt in Nederland lager uit dan het wettelijk minimumloon. Dat blijkt vandaag uit cijfers van 
WageIndicator Foundation, een organisatie die zich inzet voor een transparantere arbeidsmarkt. In landen als Egypte, India en Pakistan die onderaan de lijst staan is het ‘fatsoensloon’ aanzienlijk hoger dan het minimumloon. Nederland staat in de top drie als het gaat om loon dat nodig is om te voldoen aan alledaagse behoeften als huur, eten, kosten voor openbaar vervoer en overige kosten als kleding en uitgaan. Alleen in Australië en het Verenigd Koninkrijk is het maandelijkse fatsoensloon hoger.


Het fatsoensloon - of ‘living wage’ - is het geld dat een persoon naar berekening van de WageIndicator Foundation maandelijks nodig heeft om aan basisbehoeften te voldoen. Het fatsoenloon komt in Nederland uit op 1.120 euro, dat is 240 euro lager dan het wettelijk minimumloon*. In het Verenigd Koninkrijk valt het fatsoensloon met 1.190 euro iets hoger uit dan in Nederland en in Australië is het fatsoensloon het hoogst met 1.650 euro. Onze Zuiderburen staan met 1.030 euro samen met Finland en Frankrijk op een gedeeld vijfde plek. De Verenigde Staten valt net binnen de top 10 met een fatsoenloon van 970 euro die overigens hoger is dan het minimumloon van 900 euro.


In Nederland is het fatsoensloon opgebouwd uit 670 euro voor kosten van huisvesting, 190 euro voor voedsel en 70 euro voor een ov-kaart. Daar komt nog eens 190 euro (20%) bij voor overige uitgaven. In de meeste landen uit de top 10 waar minimumloon in de wet vastligt is het fatsoensloon lager dan het minimumloon terwijl het in vrijwel alle andere landen hoger ligt. In Kenia ligt het fatsoensloon maarliefst 670 euro hoger, in Zambia 620 euro en in Tanzania 510 euro.
 

 

Land

Fatsoensloon

Minimumloon

1

Australië

€ 1.650

€ 1.950

2

Verenigd Koninkrijk

€ 1.190

€ 1.220

3

Nederland

€ 1.120

€ 1.360

4

Ierland

€ 1.110

€ 1.380

5

België

€ 1.030

€ 1.360

5

Finland

€ 1.030

nvt

5

Frankrijk

€ 1.030

€ 1.320

8

Denemarken

€ 1.010

nvt

8

Zweden

€ 1.010

nvt

10

Verenigde Staten

€ 970

€ 900

Tabel Top 10 Fatsoenslonen en netto minimumloon*


“De schatting van WageIndicator bestaat uit kosten voor huisvesting, voeding, transport en een aantal overige kosten zoals kleding en uitgaan. Dat het fatsoensloon in veel Europese landen lager ligt dan het minimumloon betekent dat veel werknemers geen problemen hebben een fatsoenlijk leven te leiden”, aldus Martin Kahanec, Associate Professor aan de Central European University in Budapest en Scientific Director bij CELSI, Bratislava. “In veel ontwikkelde landen is de levensstandaard vaak hoger in materiële zin, maar in de meeste landen ligt het fatsoensloon helaas boven het minimumloon. Daar zijn groepen werknemers materieel dus achtergesteld.”


Het team van Martin Kahanec presenteert de cijfers op de WageIndicator Conferentie die deze week plaatsvindt in De Burcht in Amsterdam. Daar buigen ruim tachtig economen, vakbondsbestuurders, cao-onderhandelaars en andere arbeidsmarktspecialisten zich over thema’s als: wettelijk minimumloon, actuele lonen, contractlonen, fatsoensloon en arbeidsrecht en de naleving ervan.


CAO vergelijking
WageIndicator werkt sinds kort aan het verzamelen, coderen en internationaal vergelijkbaar maken van cao’s. De database biedt cao-onderhandelaars en werknemers het voordeel om cao’s te vergelijken en dure cao-onderhandelingsprocessen te vereenvoudigen. Op korte termijn geeft de database inzicht in het verschil tussen de nationale basis arbeidswetgeving en cao’s en brengt daarmee arbeidsmarkten meer in balans.


WageIndicator Foundation

De eerste website van WageIndicator, Loonwijzer.nl, ontstond 12,5 geleden en wordt maandelijks door een half miljoen mensen bezocht. Op een beroepsbevolking van ongeveer 7 miljoen betekent dit dat vrijwel elke werkende Nederlander weleens gebruikmaakt van de Loonwijzer. Op Loonwijzer.nl, Lohnspiegel.de en de Zuid-Afrikaanse Mywage.co.za is de Salaris Check al jaren het populairst, maar op de Indonesische Gajimu.com, Tusalario.org/Honduras en de Khazakse Mojazarplata.kz is de gedetailleerde minimumloon informatie favoriet.


* Dit is het gemiddelde wettelijk minimumloon voor een volwassene (21 jaar en ouder)

 

Over WageIndicator Foundation (Stichting Loonwijzer)

WageIndicator Foundation, Stichting Loonwijzer,  werd in 2001 opgericht om bij te dragen aan meer transparantie op de arbeidsmarkt. WageIndicator Foundation verzamelt, vergelijkt en deelt arbeidsmarkt informatie via on- en offline enquêtes en onderzoek. De websites dienen als online bibliotheken voor looninformatie, arbeidsrecht en carrièreadvies, voor zowel werknemers als werkgevers.  

WageIndicator Foundation is op dit moment actief in meer dan 70 landen en wordt ondersteund door wereldwijd bekende universiteiten, vakbonden en werkgevers organisaties. Ruim 100 specialisten van over de hele wereld werken mee aan de WageIndicator Foundation. 
 

WageIndicator Foundation is een internationale organisatie die maandelijks miljoenen mensen bereikt.

loading...
 
 

 
 
Loading...