Diepgevroren loonkloof m/v (09-03-2012)

Diepgevroren loonkloof m/v

Oplossing: kinderopvang faciliteren

 

Frozen in Time, gender pay gap unchanged for 10 years, March 2012, is de passende titel van een rapport over de trends in loonverschillen tussen mannen en vrouwen in het eerste decennium van de 21e eeuw. Ter verklaring van de diepgevroren loonkloof m/v, putten de onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam uit de internationale dataset van de Loonwijzer. Deze brengt de factoren in beeld die laten zien hoe en waarom individuele werknemers zich op de arbeidsmarkt begeven en zich gedragen zoals ze doen, de factoren die stimuleren en/of remmen. Daarin onderscheidt de loonwijzer dataset zich van de gegevens verzameld door nationale bureaus voor de statistiek en internationale publieke bronnen.

 

De motieven en kansen van individuen op de arbeidsmarkt varieren met het beroep, de opleiding, het huishouden, de bedrijfsgrootte, sector, regio etc. Met behulp van deze factoren komen de onderzoekers tot de conclusie dat het vooral de factor kinderen is, wel of niet, wel of geen opvang, die veel nadeliger is voor de hoogte van het inkomen van vrouwen dan voor dat van mannen. En dus draagt et hebben van kinderen en daarmee samenhangende zorg voor een flink stuk bij aan de bestendiging van de bevroren loonkloof aan het begin van de 21e eeuw. De onderzoekers trekken de lijn van deze conclusie door en constateren vervolgens dat ´enig beleid dat de verzorging van kinderen faciliteert, door zowel mannen als vrouwen, de loonkloof m/v zal verkleinen´.

 

Het rapport´Frozen in Time´is samengesteld in opdracht van de ITUC, de Internationale Confederatie van Vakbonden, en wordt gepubliceerd bij gelegenheid van Vrouwendag, 8 maart.

 

loading...
 
 

 
 
Loading...