Vast dienstverband gaat samen met groter geluksgevoel (07-07-11)

Vast dienstverband gaat samen met hoger levensgeluk en meer tevredenheid met het werk, blijkt uit de Loonwijzer salarisenquête.

Een vast dienstverband gaat samen met een hoger levensgeluk en meer tevredenheid met het werk. Dat constateert Luc Brenda in de scriptie waarmee hij de master Arbeid, Organisatie en Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afrondde. Hij bekeek zo'n 15.000 Loonwijzer salarisenquêtes die in 2008 en 2009 werden ingevuld.

Werknemers die geen zicht hebben op een vaste aanstelling, en uitzendkrachten, scoren gemiddeld lager in levensgeluk en arbeidstevredenheid. Uit ander onderzoek is bekend dat meer geluk en arbeidstevredenheid samengaan met een hogere arbeidsproductiviteit. Werkgevers die productievere werknemers willen, doen er dus misschien wel verstandig aan om vaste contracten aan te bieden.

Een kanttekening is dat het onderzoek geen antwoord geeft op de vraag over oorzaak en gevolg. Is het zo dat gelukkige mensen door goed functioneren betere contracten krijgen? Of is het zo dat door betere contracten het geluk en de arbeidstevredenheid toenemen?

Opmerkelijk
De meeste Nederlands scoren met levensgeluk en arbeidstevredenheid rond de 7 en 8 (op een schaal van 1 tot 10) en zijn daarin behoorlijk gelijk aan elkaar: er zit door de bank genomen geen grote variatie in hun geluksscores. Daarom zijn de verschillen die uit het onderzoek naar voren komen opmerkelijk. Ze zijn weliswaar klein, maar met de kennis dat het geluk vooral varieert binnen de bandbreedte van het gebied rond de 7 en 8, zijn ze wél aanzienlijk.

Gemiddelde tevredenheid met het leven en het werk op basis van dienstverband
(op een schaal van 1 tot 10)

Tevredenheid met het eigen leven Tevredenheid met het werk
 Vast contract 7,36
7,21
Tijdelijk contract met uitzicht op vaste dienst
7,29 7,15
Tijdelijk contract zonder uitzicht op vaste dienst 7,00
6,33
Uitzendwerk
6,80 6,83

Hoger inkomen
Het onderzoek laat verder zien dat ook een hoger inkomen samengaat met meer levensgeluk en meer arbeidstevredenheid. Allerlei afzonderlijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding, vakantiegeld, 13e maand of onkostenvergoeding, laten op zichzelf geen verband zien met geluk en arbeidstevredenheid. Maar het totale inkomen, dus inclusief alle bonussen, toeslagen en andere extraatjes, wel.

Bijscholing en tevredenheid
Een andere bevinding is dat werknemers die werkgerelateerde scholing van hun bedrijf of organisatie aangeboden hebben gekregen meer tevreden zijn met hun werk dan mensen die dat niet hebben gehad.

Download de onderzoeksscriptie Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn wel erg secundair. Een verkennend onderzoek naar de relatie tussen arbeidsvoorwaarden en satisfactie (pdf).

loading...
 
 

 
 
Loading...