Lonen in 2010: omhoog én omlaag (15-04-2010)

Ruim 13.000 bezoekers van de Loonwijzer lieten weten wat ze denken dat er dit jaar met hun salaris gebeurt. Ruim 36 procent denkt dat het salaris omlaag gaat, terwijl zo'n 30 procent juist denkt meer te gaan verdienen.

Ruim 13.000 bezoekers van de Loonwijzer lieten weten wat ze denken dat er dit jaar met hun salaris gebeurt. Opmerkelijk genoeg zijn de verschillen klein. Ruim 36 procent denkt dat het salaris omlaag gaat, terwijl zo'n 30 procent juist denkt meer te gaan verdienen. De rest vermoedt dat er niet veel zal veranderen aan het salaris.

Of je denkt dat je salaris stijgt, daalt of hetzelfde blijft, hangt van veel factoren af.

De CAO

Is er een nieuw CAO-akkoord gesloten waarin loonsverhoging is afgesproken, dan weet je dat je salaris stijgt. Zoals bijvoorbeeld onlangs FNV Bondgenoten en de HEMA hebben afgesproken dat alle werknemers  loonsverhoging krijgen.
Maar de schoonmakers die sinds eind februari staken, zijn onzeker over hun toekomstige salaris omdat er geen nieuwe CAO is.

Lagere lonen in typische vrouwenbranches

De sector waar je werkt en de grootte van het bedrijf zijn ook factoren die invloed hebben op het salaris. Hoe groter het bedrijf, hoe meer kans op een beter salaris. In de regel geldt ook dat in een branche waar meer vrouwen dan mannen werken, de salarissen wat lager uitvallen. 

Eigen invloed op salaris

Het zijn niet alleen de omstandigheden die bepalen wat er met je salaris gebeurt.  Een goede opleiding of bijscholing  kan promotie of een hogere salarisschaal opleveren. Ook een degelijke voorbereiding op een salarisgesprek is buitengewoon nuttig om een goede gesprekspartner en een betere salarisonderhandelaar te worden.

De verwachting of je salaris stijgt is dus een combinatie van eigen inspanning en omstandigheden.

 

loading...
 
 

 
 
Loading...