Gelijk Loon Dag 2009: toespraken staatssecretaris Klijnsma en CGB-voorzitter Koster - 31 maart 2009

Op 31 maart 2009 organiseerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bijeenkomst in het kader van de jaarlijks terugkerende Gelijk Loon Dag. Het thema was dit jaar 'Gelijke beloning in de praktijk'.

Uit de toespraak van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
'Het thema van vandaag is: Gelijke beloning in de praktijk. Met voor mij als ondertitel dat het een nog lang niet vanzelfsprekend gegeven is. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen omgeving, naar veel vrouwen die ik ken, ook in mijn vriendenkring, dan valt het me op dat veel vrouwen voor hetzelfde werk  nog lang niet altijd hetzelfde loon krijgen als mannen. En ook dat opvallend veel vrouwen juist in lagerbetaalde banen zitten. Wat zegt dat nou over de cultuur waarin dat plaatsvindt en wat zegt dat over die banen en over die vrouwen. En vooral, wat kunnen wij daar nou met z'n allen aan doen?'

Lees de toespraak van staatssecretaris Klijnsma op Gelijk Loon Dag op de website van het ministerie van SZW.

Uit de lezing van Laurien Koster, voorzitter Commissie Gelijke Behandeling:
'[..] Maar de loonkloof wordt ook door twee andere fenomenen bepaald. Ten eerste worden traditionele vrouwen-beroepen nog steeds lager betaald dan arbeid van vergelijkbare waarde binnen mannenberoepen. Zo kunnen bepaalde functies in de zorg heel goed vergeleken worden met bepaalde functies in de ICT;  de beloning ligt echter verschillend. De overwegend mannen in de ICT verdienen meer. Een tweede fenomeen is dat vrouwen nog steeds moeilijk doorstromen  naar hogere, beter betaalde functies.'

Lees de lezing van Laurien Koster op Gelijk Loon Dag op de website van de Commissie Gelijke Behandeling.

Deelnemende partijen
Aan Gelijk Loon Dag 2009 werd deelgenomen door VNO-NCW, MKB-Nederland, AWVN, de FNV, het CNV, Stichting Loonwijzer, de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement  & Organisatieontwikkeling (NVP), de Commissie Gelijke Behandeling, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

loading...
 
 

 
 
Loading...