Ruim de helft 50-plussers vindt zich niet duurder dan jongere collega

Ruim de helft van de werkende 50-plussers zegt niet duurder te zijn voor de werkgever dan hun jongere collega´s. Maar 3 van de 10 ondervraagde ouderen zeggen dat dit wel zo is, ze zijn duurder dan jongere werknemers, vinden ze.

Deze bevindingen uit Loonwijzer-onderzoek duiden op een overheersend zelfbeeld van oudere werknemers dat de heersende cao-praktijk ontkent. Hierin wordt anciënniteit juist nog steeds beloond. Vaak geldt dat oudere werknemers in hun laatste schaal zitten. Ze verdienen dus vaak iets meer, maar zij zullen niet klimmen in hun salaris. Oudere werknemers lijken het zo wel best te vinden. Want ze beseffen ook wel fysiek wat minder sterk en minder gezond te zijn dan hun jongere collega´s waardoor ze iets meer dagen verzuimen. Hun werktempo – weten ze – ligt lager dan dat van jongeren,  maar mentaal doen ze niet voor hen onder, menen ze. Jongeren vinden dat hun oudere collega’s qua zwaarte van het werk en werktempo worden ontzien. Maar toch hebben ook zij in hoge mate vrede met de bestaande verhoudingen.

De vaak gehoorde klacht dat werkgevers niet meer in hun oudere personeel investeren, wordt in dit onderzoek ontkracht. Werkende 50-plussers vinden over het algemeen dat ze gelijke kansen hebben op deelname aan cursussen en trainingen in vergelijking met hun jongere collega´s. Dat zeggen althans 3 van de 4 oudere ondervraagden.

Ten slotte is nog gekeken of de oudere werknemers vinden dat ze op de schopstoel zitten. Ook dat blijkt nauwelijks het geval. Nog altijd 6 van de 10 zijn van mening dat hun werkgever ze graag wil houden, tegen een gemiddelde score van 7 van de 10 werknemers die dat vinden.

Bijna 12.000 werknemers van 15-65 jaar namen deel aan een enquête met speciale vragen over het zelfbeeld van ouderen, dat van juni 2008 tot februari 2009 meeliep in het permanente online Loonwijzeronderzoek. Dit gebeurde in opdracht van de stichting ILC-Zorg voor Later.

Download Het zelfbeeld van de oudere werknemer (pdf, 114 kB) van WageIndicator.org

4 mei 2009

loading...
 
 

 
 
Loading...