Onbetaalde overuren en mentale stress heersen wereldwijd

7 Oktober 2008: Dag voor Decent Work

Gemiddeld 4 van de 10 werknemers maken meer uren dan in hun contract staat. En van hen die overwerken krijgt de helft de gemaakte overuren op geen enkele wijze vergoed. Dit is de belangrijkste uitkomst van een internationale studie gebaseerd op Loonwijzer-data. De studie vergelijkt Decent Work standaarden zoals die worden ervaren door  350.000 werknemers in 11 landen uit Europa, Latijns Amerika en Afrika. De resultaten worden gepresenteerd in het kader van 7 oktober, de wereldwijde dag voor Decent Work.

Naast de algemene klacht over het gebrek aan compensatie voor overuren, zeggen werknemers uit alle windstreken in min of meer gelijke mate hun werk lichamelijk uitputtend te vinden. Maar nog meer last hebben ze van mentale stress als gevolg van hun werk. Deze werkgebonden stresspatronen werden gemeten op een schaal van 1 (geen stress) tot 5 (dagelijks). Uitputtende lichamelijke stress scoort op deze schaal gemiddeld 2,5. Maar uitputtende mentale stress gemiddeld 3.5, komt dus vaker voor – los van de vraag hoe ontwikkeld de nationale economie is.

Een andere Decent Work standaard heeft te maken met werkzekerheid. Vooral werknemers zonder vast contract zeggen vaker een gevoel van werkonzekerheid te hebben dan hun collega’s met een vast dienstverband. Wel of geen vast contract varieert overigens aanzienlijk tussen de landen: in Argentinië en Groot Brittannië is dat bijvoorbeeld maar 10 procent, terwijl het percentage werknemers zonder vast contract in Brazilië en Nederland rond de 20 ligt. Maar alleen het soort van contract verklaart niet alle werkonzekerheid. Want in alle 11 aan het onderzoek deelnemende landen zeggen werknemers gemiddeld maar half zeker van hun baan te zijn. De nationale patronen ontlopen elkaar niet veel, wat ook de staat van ontwikkeling van de economie.

Het goede nieuws dat uit deze studie naar Decent Work standaarden naar voren komt, lijkt dat CAO’s een gunstig effect op het loon hebben. Werknemers uit sectoren die onder een CAO vallen, melden gemiddeld een hoger loon dan hun vergelijkbare collega’s in sectoren zonder CAO.

Het rapport ‘Decent Work and WageIndicator’ door Fikret Öz, WageIndicator Foundation, is gebaseerd op 342.000 observaties  van werknemers in 11 landen, die werden verzameld tussen 2006 en de eerste helft van 2008. De vergelijkende studie maakt duidelijk dat de Loonwijzers data kunnen leveren die relevant zijn voor de diverse kenmerken waaraan Decent Work standaarden worden afgemeten.

Zie ook www.decentworkcheck.org


loading...
 
 

 
 
Loading...