Mbo techniek loont

Na een exacte mbo-opleiding verdien je bruto een euro per uur meer dan na een niet-exacte mbo-opleiding. Op hbo en universitair niveau levert een exacte studie geen hoger loon op.

Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het Platform Bèta Techniek en beroepsvereningen van bèta- en techniekprofessionals. Voor het onderzoek zijn de uitkomsten van de Loonwijzer-enquête gebruikt.

Gemiddeld genomen over alle werknemers in Nederland verdienen bèta’s meer dan niet- bèta’s. Maar dat verschil komt alleen niet door de opleiding, ook door persoons- en baankenmerken. Werkende bèta’s zijn bijvoorbeeld vaker man en gemiddeld ook wat ouder dan de werkende niet- bèta’s. Daardoor krijgen ze gemiddeld een hoger loon. Als voor deze kenmerken wordt gecorrigeerd dan verdienen bèta’s op hbo- en wo-niveau ongeveer hetzelfde als de niet-bèta’s.

Voor mbo’ers ligt dat anders. Het bruto uurloon van bèta’s met een mbo-diploma is na deze correctie nog ongeveer een euro meer dan het bruto uurloon van niet- bèta’s met een mbo-diploma.

Bèta’s zijn vaker manager dan niet-bèta’s. Dat komt ook weer mede doordat ze vaker mannen zijn.

In een bèta-beroep krijg je minder vaak een vaste bonus of een dertiende maand, maar wel vaker een lease-auto en een mobiele telefoon. Werknemers in een bèta-beroep volgen ook vaker een opleiding op kosten van hun werkgever.

Uiteraard zijn er veel verschillen tussen bèta’s. Dat blijkt ook als de lonen van bèta’s uit verschillende vakgebieden worden vergeleken. Academici in de winning van delfstoffen, nutsbedrijven en in de elektronische industrie verdienen het best. Hoog opgeleide bèta’s in het onderwijs verdienen het minst.

Over het algemeen blijkt dat bèta’s na hun opleiding veel kanten op kunnen. Een groot deel kiest voor een niet-bètaberoep. Ze zijn net zo tevreden met hun werk als niet-bèta’s.

Download De diverse loopbanen van bèta's (pdf, 580 kB)

13 november 2008

loading...
 
 

 
 
Loading...