Veel flexloon? Graag minder. Weinig flexloon? Graag meer.


Werknemers in sectoren waar flexibel loon gebruikelijk is, zouden wel wat meer vastigheid willen. Dit geldt voor het bank- en verzekeringswezen (4 van de 5 krijgt flexibel loon), de ICT/telecom en in de chemie (driekwart). Maar in sectoren met relatief weinig flexloon zouden werknemers juist wel wat vaker flexibel beloond willen worden. Vooral in de textiel-, kleding- en papierindustrie, landbouw en visserij, en in de detailhandel, waar flexloon voor minder dan de helft van de werknemers geldt.

Dit blijkt uit onderzoek dat FNV Bondgenoten heeft laten doen op de Nederlandse loonwijzer dataset. De uitkomsten van het onderzoek 'Flexibele beloning in Nederland' zijn besproken tijdens een landelijke themadagkomst in juni en terug te vinden in de gelijknamige brochure, uitgeven door stichting FNV Pers.

Opvallende uitkomsten zijn verder: laagbetaalden zijn minder bevreesd voor prestatieloon dan hoogbetaalden, terwijl ook ouderen meer op prestatie durven te worden afgerekend dan jongeren.

Juni 2008

Download het Flexloon onderzoek (PDF, 388 kB)

Lees verder over prestatiebeloning, bonussen, flexloon, winstdeling

loading...
 
 

 
 
Loading...