Jongeren in supermarkt verdienen het minst

juni 2005

Bij de supermarkten verdienen jongeren gemiddeld zo’n 20 procent minder dan wat ze elders verdienen. Alleen 18-jarigen verdienen in de supermarkt iets meer dan hun leeftijdsgenoten bij andere bedrijven.

Per week verdient een 19-jarige in de supermarkt 130 euro tegen 183 euro elders. Daarbij moet bedacht worden dat de supermarkt bij uitstek een werkplek is voor scholieren en studenten. Van de 19-jarigen in de supermarkt is een van de vier scholier of student, elders is dat maar een van de zeven. Dit blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Amsterdam op de dataset van www.loonwijzer.nl. Gegevens van 9323 jongeren tussen 16 en 23 zijn verwerkt.

leeftijduurloon geen supermarkt (€)uurloon supermarkt (€)uren per week geen supermarkturen per week supermarkt
16 7,28 3,35 17 15
17 6,57 4,16 22 19
18 6,73 7,04 27 20
19 6,64 6,21 30 23
20 8,13 6,73 32 23
21 8,34 6,82 33 28
22 9,50 8,38 34 29


Jongeren in de supermarkten werken veel vaker dan hun leeftijdsgenoten elders volgens een rooster, hebben vaker een gebroken arbeidsdag en hun begin- en eindtijden worden veel vaker geregistreerd. Ook werken ze vaker op zaterdag. Deze uitkomst duidt op flexibele inzet van jonge supermarkt medewerkers. Dit beeld versterkt de uitkomst van een loonwijzeronderzoek uit 2004, waaruit bleek dat door de prijzenslag onder meer grote flexibiliteit van het personeel wordt gevergd. En zoals nu blijkt, tegen de laagste uurlonen op de arbeidsmarkt als geheel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat jongeren bij de supermarkten veel vaker dan andere jongeren meer uren willen werken dan ze in feite doen. Des te jonger, des te vaker zouden ze meer uren willen werken. Nu bedraagt hun werkweek gemiddeld 23 uur, dat is een stuk korter dan jongeren elders, die gemiddeld 32 uur werken.

Korte reistijd
Een voordeel van werken bij de supermarkt is de reistijd. Drie van de vier doen er nog geen kwartier over naar hun werk, terwijl ruim de helft van de jongeren in andere banen en bedrijfstakken daar meer tijd mee kwijt is. Het lagere loon wordt blijkbaar op de koop toe genomen.

Zie voor het wettelijk minimumloon voor 15 t/m 23 jarigen de minimum-looncheck.

Download voor meer informatie het onderzoeksrapport  Jongeren in de supermarkt (PDF, 224 kB)

 

loading...
 
 

 
 
Loading...