Nieuws januari t/m maart 2004

 

 

Raet en Stichting Loonwijzer komen met unieke bruto-netto rekenmachine

maart 2004

Met de nieuwe bruto-netto rekenmachine van Loonwijzer en Raet maak je snel en makkelijk een loonberekening. Van bruto naar netto en omgekeerd. Na het intoetsen van enkele salariscomponenten stelt de rekenmachine aan de hand van de wettelijke regelingen, maxima en percentages die voor jouw cao gelden, razendsnel een actuele salarisspecificatie voor je samen. Maar je kan ook kijken wat jouw bruto loon doet in een andere sector of onder een andere cao.

Voor de bouw van deze gratis te gebruiken webapplicatie sloegen Raet en Stichting Loonwijzer de handen ineen. Raet is dé specialist op het gebied van salarisberekeningen in Nederland en kent de regelingen die gelden op cao-, bedrijfs- en sectorniveau. Loonwijzer weet op basis van permanent wetenschappelijk onderzoek alles van de actuele loon- en arbeidsmarkt.

Deze bruto-netto tool is voor bezoekers van de Loonwijzer-websites al een jarenlange wens. Loonwijzer.nl kan vanaf vandaag na de salarisindicatie meteen het bruto-nettoplaatje laten zien. De rekenmachine is direct vanaf de homepage van Loonwijzer.nl te benaderen.

Loonwijzeronderzoek wordt gedaan door Loonwijzer.nl op basis van verzamelde arbeidsmarkt- en loongegevens van werknemers. Loonwijzer met een kwart miljoen bezoekers per maand is een initiatief van Universiteit Amsterdam/Aias, FNV en Monsterboard.nl.

naar boven 

 

Hoeveel Toptijd heb jij met je partner?

maart 2004

Op www.tijdwijzer.nl kunnen bezoekers vanaf deze week hun tijdsbesteding toetsen aan die van hun peergroup. Ben je wel efficient? Zo kan je checken of je meer toptijd met je partner hebt dan anderen of dat je langer kookt of veel meer werkt. In de zogenaamde tijd-check worden de data uit het SCP- tijdsbestedings-onderzoek hierbij als referentie gehanteerd.

Bezoekers aan www.tijdwijzer.nl wordt bovendien gevraagd een enquête in te vullen. Ten minste 15.000 respondenten zullen binnen enkele maanden zorgen voor genoeg gegevens om per beroepsgroep, bedrijventerrein , CAO en woonwijk in kaart te brengen waar de schoen het meeste wringt (verkeer, werk, wachtkamers?). Het onderzoek zal in 2004 worden afgerond met een Tijdwijzer tournee langs zulke probleemgebieden. Dan hoopt het Tijdwijzer-team ook tijdtips te kunnen aandragen voor oplossingen van geconstateerde knelpunten.

Het online Tijdwijzer onderzoek haakt aan bij de succesvolle Loonwijzers. Deze websites trekken al een paar jaar een kwart miljoen bezoekers per maand. Bezoekers op de Loonwijzer komen vooral voor een zogenaamde salaris check. De veronderstelling is dat de bezoekers op de Tijdwijzer vooral voor een zogenaamde tijdcheck komen. Leuk, maar ook een eye-opener uit het oogpunt van slimmer met tijd omgaan.

Dankzij een speciaal ontwikkelde en beveiligde enquête leveren de Loon- en Tijdwijzer ook een vracht aan gegevens over de sociaal-economische toestand in Nederland. Om deze reden heeft de Commissie Dagindeling van het Ministerie van Sociale Zaken het online Tijdwijzer onderzoek aan de Stichting Loonwijzer gegund. Loonwijzer en Tijdwijzer zijn diensten van de Stichting Loonwijzer, opgericht door Universiteit van Amsterdam/Aias, FNV en Monsterboard.nl.

naar boven 

 

Pensioengat doemt op voor veel werkende vrouwen

februari 2004

Vrouwen lopen structureel achter bij mannen als het om pensioenopbouw gaat. Zo verwacht een op de tien mannen vanaf 65 alleen van de AOW te moeten rond komen. Maar bij vrouwen is dat het dubbele: ruim een op de vijf verwacht niet meer dan AOW. Ruim de helft van de mannen boven de 45 denkt straks voldoende pensioen te hebben (AOW, bedrijfspensioen, onroerend goed, koopsompolissen en dergelijke). Van de werkende vrouwen van 45 jaar en ouder verwacht maar een kwart over voldoende pensioen te zullen beschikken. Dit blijkt uit loonwijzer-onderzoek over 2003.

De Universiteit van Amsterdam/AIAS analyseerde de gegevens van 8600 mensen die meededen aan de permanente online enquête op www.loonwijzer.nl. Hiervan waren er 1359 ouder dan 45, dus van een leeftijd dat je serieus nadenkt over je pensioen en lang genoeg hebt gewerkt om aanspraken op pensioen te kunnen opbouwen.

Vrouwelijke werknemers in grote bedrijven staan er beter voor. Daar is vaak een pensioenfonds met verplichte deelname. Verder blijkt: hoe hoger de opleiding en hoe meer werkervaring, hoe hoger ook het huishoudinkomen, des te gunstiger de pensioenverwachting. Werkende vrouwen zonder partner zijn aanmerkelijk negatiever in hun pensioenverwachtingen. Alleenstaande werkende moeders die in deeltijd werken, kunnen een behoorlijke pensioenvoorziening wel vergeten. Als vrouwen met partner er vanwege de kinderen een paar jaar tussenuit gaan, dan zetten ook zij zich in hun pensioenopbouw op een achterstand die ze niet inlopen na herintreden. Ze worden dan namelijk lager ingeschaald doordat ze jaren werkervaring missen. En de pensioenpremie is nu eenmaal een percentage van het loon. Dus bij lager loon geringere pensioenopbouw.

Loonwijzer-onderzoek wordt gedaan op basis van via loonwijzer.nl verzamelde arbeids-markt- en loongegevens van werknemers. Loonwijzer (kwart miljoen bezoekers per maand) is van Universiteit van Amsterdam/Aias, FNV en Monsterboard.nl.

naar boven

 

Nederlandse werknemer is leergierig

januari 2004

De Nederlandse arbeidsmarkt wordt bevolkt door leergierige werknemers. Circa 80 procent van de werknemers vindt het belangrijk dat een baan goede opleidingsmogelijkheden biedt. Dit blijkt uit onderzoek van Monsterboard.nl, uitgevoerd door de Stichting Loonwijzer en de Universiteit van Amsterdam.

De leergierigen worden aardig op hun wenken bediend: de helft van de ondervraagden zegt het afgelopen jaar een cursus of training via het bedrijf gevolgd te hebben. Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 10 duizend respondenten in 2003.

Jongeren vinden opleiding belangrijk bij baan
Jongere werknemers hechten meer waarde aan een opleiding tijdens het werk dan oudere. Van de werknemers tussen de 20 en 40 jaar zegt 84 procent het belangrijk te vinden dat een nieuwe baan goede opleidingsmogelijkheden biedt. Eenderde van deze groep vindt het zelfs zéér belangrijk. Slechts 2 procent vindt het onbelangrijk. Oudere werknemers hechten er minder belang aan. Toch blijkt nog tweederde (66 procent) van de groep 50-plussers een opleiding bij het werk een belangrijke voorwaarde te vinden voor een nieuwe baan.

Helft werknemers volgt al cursussen
Uit het onderzoek blijkt verder dat de helft van de Nederlandse werknemers (50 procent) al cursussen volgt via het bedrijf. 15 procent van de werknemers zegt in het afgelopen jaar een cursus van één of twee dagen te hebben gevolgd en 18 procent volgde in totaal drie tot vijf cursusdagen. Een op de zes werknemers (17 procent) heeft een opleiding gevolgd van langer dan een week. Jongeren tussen de 20 en 24 jaar hebben de minste cursussen gevolgd. Slechts 43 procent volgde het afgelopen jaar een of meer dagen een opleiding via het bedrijf.

Sidney Mock, Marketing Director van Monsterboard.nl, is van mening dat leren niet mag stoppen als je eenmaal aan het werk bent: 'Monsterboard.nl onderkent al een tijd lang het belang van de combinatie werk en opleiding, omdat dit goed is voor de ontwikkeling van je loopbaan. Vandaar dat wij een jaar geleden gestart zijn met een Learning Community in ons carrièregedeelte. Werknemer én werkzoekende kunnen hier online speuren in het ruime cursus- en trainingsaanbod van de beste Nederlandse opleidingsinstituten. De resultaten uit ons onderzoek bevestigen deze behoefte. Je bent immers nooit te oud om te leren.'

naar boven

 

Eén op de vier baalt van zijn baan

januari 2004

Een op de vier werknemers in Nederland is zo ontevreden met zijn huidige baan dat hij of zij de afgelopen vier weken nog ander werk zocht. Dit blijkt uit het Loonwijzer-onderzoek 2003. Daarmee doen deze werkzoekende werknemers de inmiddels ruim 400.000 werkzoekende werklozen stevige concurrentie aan.

De werkzoekende werknemers hebben nu werk onder hun opleidingsniveau, in een baan met weinig loopbaanperspectief, zonder baanzekerheid of training. Ze hebben meestal weinig plezier in hun huidige werk. De baanzoekers zijn net zo vaak man als vrouw, jong en oud. Dit betekent dat de – negatieve - kenmerken van de huidige baan de doorslag geven als motief om weg te willen.

Vier van de vijf baanzoekers zochten in de krant. Welke krant? BBC De Media en Reclamebank meldt recent dat de Volkskrant aan kop gaat met personeelsadvertenties. Gevolgd door Utrechts Nieuwsblad/Amersfoortse Courant, de Brabant Combinatie en op de vierde plaats De Telegraaf. Ook het internet scoort hoog, zo blijkt uit het Loonwijzer-onderzoek dat verricht is door Kea Tijdens van de Universiteit van Amsterdam/AIAS. Drie van de vier werkende baanzoekers bezochten direct de banensites van bedrijven. De helft kiest voor vacaturesites. De meest bekende zijn, in deze volgorde: Monsterboard, Vacaturebank en Stepstone.

Van oudsher is een baan vinden via vrienden een beproefde methode. 41 procent van de werknemers onder de 40 vindt dat ook nog steeds en dat tegen slechts 29 procent van de 40-plussers. Tot slot zijn uitzendbureaus bij jongeren populairder (27 procent) dan bij ouderen (22 procent). En Teletext is iets voor de ouderen (20 procent).

En hoeveel werkende baanzoekers vonden daadwerkelijk een nieuwe baan? 3 procent!

Bovenstaand onderzoek kwam tot stand op basis van arbeidsmarkt-en loongegevens van 11633 mensen.

naar boven

loading...
 
 

 
 
Loading...