Wijzer over je loon: wie moet de bijdrage Zvw betalen? (21-02-2019)

Elke week beantwoorden we een vraag van onze bezoekers. Deze keer: 'Bij het omrekenen van een brutosalaris van 1.500 euro houd ik een nettobedrag van 1.370 euro over. Moet hier niet de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van 6,95 procent van worden afgetrokken? Of betaalt de werkgever dat als je in loondienst bent?'

20190215.jpeg

Laten we beginnen met een korte uitleg over de bijdrage Zvw. Deze is bedoeld als een extra bijdrage voor de zorgverzekering, naast de premie die je op persoonlijke titel betaalt voor je ziektekostenverzekering. De bijdrage is bovendien inkomensafhankelijk. Dat betekent dat hoe meer je verdient, hoe hoger de bijdrage voor de zorgverzekering is.

Vaak merk je niets van de bijdrage Zvw. Sterker nog, de kans is miniem dat je het op je loonstrookje tegenkomt. Dat komt niet doordat je bent vrijgesteld of je werkgever het is vergeten te vermelden. Nee, dat komt omdat je werkgever zelf de bijdrage betaalt als je in loondienst bent. Het bedrag wordt berekend op basis van je brutoloon, maar wordt niet daarvan afgetrokken. In plaats daarvan zijn het extra kosten voor je werkgever. Dat is de werkgeversheffing Zvw, zoals die officieel wordt genoemd. Hierdoor ligt het geheel aan loonkosten, dat je werkgever betaalt om jou in dienst te hebben, hoger dan je brutoloon. Deze extra loonkosten worden echter zelden vermeld op je loonstrookje. Overzichtelijker? Ja, misschien wel. Maar het maakt het loonstrookje ook minder transparant.

Natuurlijk heeft niet iedereen een werkgever die de bijdrage Zvw betaalt. Als je bijvoorbeeld als zzp'er werkt, ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling hiervan. De Belastingdienst heeft een handig schema gemaakt waarmee je kunt zien wanneer je zelf de bijdrage aan de Zvw betaalt en wanneer je werkgever dat doet.

Wat moet je verdienen in jouw sector?

loading...
 
 

 
 
Loading...