Wijzer over je loon: salaris te laat betaald? (17-02-2020)

Regelmatig beantwoorden we een vraag van onze bezoekers. Deze keer: 'Het uitzendbureau waar ik voor werk, heeft mij laten weten dat mijn per week uitbetaalde salaris een week is uitgesteld. Mag dit zomaar?'

20190503.jpeg

Nee, het uitzendbureau mag niet zomaar je salarisbetaling met een week uitstellen. In je arbeidsovereenkomst of cao staat namelijk beschreven wanneer je werkgever (in dit geval het uitzendbureau) je salaris moet betalen. Als dit niet gebeurt binnen 3 werkdagen na deze dag, dan maak je aanspraak op een wettelijke verhoging. Wordt je salaris alsnog uitbetaald tussen de 4e en 8e dag na het vastgestelde moment, dan moet de uitzendorganisatie voor deze dagen een boete van 5% per dag betalen. Voor elke dag na de 8e dag wordt 1% toegevoegd aan deze boete. In totaal kan de boete nooit hoger worden dan 50% van het te betalen loon. Hierbovenop heb je nog recht op de wettelijke rente van 2% over het salaris.

Het is verstandig om hier zelf achteraan te gaan en met je werkgever of uitzendbureau in gesprek te gaan over de uitbetaling en de boete. Helpt dit niet, dan kun je een loonvordering instellen. Simpel gezegd betekent dit dat je per aangetekende brief vraagt aan je werkgever om alsnog je salaris plus wettelijke verhoging uit te betalen. Levert ook dit niets op, dan zou je een procedure kunnen starten bij de kantonrechter. Wees er wel bewust van de rechter bevoegd is om de boete te verlagen, bijvoorbeeld wanneer het uitzendbureau een goede reden heeft om het salaris later uit te betalen.

Op welk salaris heb jij recht?

loading...
 
 

 
 
Loading...