Wijzer over je loon: minuren na naar huis gestuurd te zijn (23-03-2020)

Regelmatig beantwoorden we een vraag van onze bezoekers. Deze keer, de zesde in een speciale reeks rond de coronacrisis: 'Heeft mijn baas het recht om personeel naar huis te sturen nu het rustiger is en hiervoor minuren te schrijven die later moeten worden ingehaald?'

Eigenlijk bestaat je vraag uit twee vragen. Daarom, ten eerste: mag je baas het personeel zomaar naar huis sturen? Nee, je baas mag dat niet zomaar doen als jij wel gewoon in staat bent om te werken. Als je werkgever je naar huis wil sturen, kan dat alleen als jij daarmee instemt. Jullie hebben in je arbeidsovereenkomst namelijk een aantal werkuren per periode afgesproken. Bovendien heeft je werkgever je een rooster verstrekt waarop bepaalde tijden zijn afgesproken. Zulke afspraken kan niet eenzijdig gewijzigd worden op het moment dat je werkgever je naar huis wil sturen.

Ten tweede: als je naar huis gaat, mag je werkgever dan minuren schrijven? Dat ligt ingewikkelder. In het algemeen mag je werkgever minuren noteren als je te weinig uren maakt. Nu is echter het geval dat je werkgever jou naar huis stuurt omdat het rustiger is. Het Burgerlijk Wetboek zegt hierover dat de werkgever gewoon het normale salaris moet betalen als het werk (gedeeltelijk) niet is gedaan, behalve wanneer het niet-verrichte werk redelijkerwijs op de werknemer te verhalen valt. In dit geval kun je goed beargumenteren dat de niet-verrichte arbeid niet op jouw rekening behoort te komen. Je werkgever is immers degene die de actie heeft ondernomen om jou naar huis te sturen. Jij kunt er niets aan doen dat het rustig is op je werk.

Veel cao's zeggen hier ook iets over, bijvoorbeeld de Retail/Non-Food-cao. Daarin wordt vermeld dat minuren gewoon worden verrekend, "tenzij deze [minuren] zijn veroorzaakt door omstandigheden die in de invloedsfeer van de werkgever liggen." In dit geval is het niet zo dat je werkgever de zaak moet sluiten van overheidswege, zoals bij de horeca. Je werkgever kiest zelf ervoor om jou naar huis te sturen, dus liggen de minuren in zijn invloedssfeer. Minuren schrijven, die je dan later zou moeten inhalen, is dan ook niet zo netjes van je werkgever in deze situatie. Sterker nog, je zou kunnen beweren dat het niet mag, al verschilt dit wel per cao.

Ik zou je baas willen adviseren om gebruik te maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), die waarschijnlijk een dezer dagen wordt opengesteld. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kunnen jij en je collega's toch worden doorbetaald tijdens deze coronacrisis en wordt je werkgever voor 90% gecompenseerd. Dit komt ook ten goede van de arbeidsrelatie, want de kans is groot dat het aantal minuren nog veel groter wordt door de coronamaatregelen. Zoveel uren moeten inhalen maakt het werk er waarschijnlijk niet leuker op.

Heb jij ook een vraag over je werk tijdens deze coronacrisis? Of wil je een verhaal over je werksituatie delen? Stuur die naar nielspeuchen@wageindicator.org of stel je vraag via Loonwijzers Facebookpagina.

Wat zijn jouw rechten als werknemer?

loading...
 
 

 
 
Loading...