Wethouders in grootste gemeenten verdienen 125 duizend euro per jaar (12-03-2018)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zet Loonwijzer op een rijtje wat lokale politici verdienen. In deze tweede aflevering: welk salaris krijgen de wethouders die na 21 maart in het college komen? Ook hun vergoeding loopt zeer uiteen, net als die voor gemeenteraadsleden. De hoogte van de bezoldiging hangt af van het aantal inwoners van de gemeente.

Waar gemeenteraadsleden een ‘vergoeding voor de werkzaamheden’ krijgen, ontvangen wethouders bezoldiging. Daarnaast krijgen ze een onkostenvergoeding. Bovendien hebben ze recht op een vakantie-uitkering van 8 procent en een eindejaarsuitkering van 8,3 procent.

Bezoldiging

Wethouders oefenen hun functie meestal fulltime uit. Soms is echter afgesproken dat een bepaald wethouderschap een deeltijdbaan is of worden twee ‘duo-wethouders’ op één portefeuille gezet. In zulke gevallen wordt de bezoldiging verdeeld naar rato: werk je de helft van de week, dan krijg je ook de helft van de bezoldiging. Hoe hoog deze vergoeding is, hangt af van de grootte van de gemeente. In grote gemeenten ontvangen wethouders meer bezoldiging, omdat de overheid ervan uitgaat dat het wethouderschap in bijvoorbeeld Lelystad meer inspanningen kost dan in Aa en Hunze.

Aantal inwoners

Bezoldiging per maand (bruto)

t/m 8.000 (bv. Terschelling)

4.669,57 euro

8.001 t/m 14.000 (bv. Loppersum)

5.292,12 euro

14.001 t/m 24.000 (bv. Borsele)

5.919,51 euro

24.001 t/m 40.000 (bv. Edam-Volendam)

6.334,90 euro

40.001 t/m 60.000 (bv. Barneveld)

6.960,16 euro

60.001 t/m 100.000 (bv. Heerlen)

7.584,32 euro

100.001 t/m 150.000 (bv. Zwolle)

8.283,52 euro

150.001 t/m 375.000 (bv. Eindhoven)

8.774,65 euro

meer dan 375.000 (bv. Den Haag)

9.955,80 euro

Onkostenvergoeding en uitkeringen

De onkostenvergoeding is bedoeld om tegemoet te komen aan de onkosten die wethouders maken voor hun werk. Hieronder vallen onder meer vakliteratuur, de kosten van excursies en bureaukosten zoals papier en inkt. Het bedrag hiervan is 355,80 euro per maand, staat los van de grootte van de gemeente en wordt belastingvrij verstrekt.

Ook ontvangen wethouders, net als werknemers in dienst van de Rijksoverheid, vakantie- en eindejaarsuitkeringen. De vakantie-uitkering wordt uitbetaald in mei en bedraagt 8 procent van de bezoldiging. Minimaal gaat dat om 374 euro en maximaal om 796 euro. De eindejaarsuitkering kan de wethouder in november verwachten en is 8,3 procent van de bezoldiging. In de kleinste gemeenten komt dat uit op 388 euro en in de grootste gemeenten op 826 euro.

Salaris wethouder

Wethouders in de gemeenten met maximaal 8.000 inwoners komen uit op 5.025 euro per maand, ruim tien keer zo veel als raadsleden in die gemeenten ontvangen. Daar staat tegenover dat wethouders hun functie fulltime uitoefenen en meer politieke verantwoordelijkheid dragen. Wethouders in de gemeenten met meer dan 375.000 inwoners krijgen elke maand 10.312 euro bezoldiging. Over het grootste deel hiervan moeten ze wel nog belasting afdragen. Inclusief uitkeringen verdienen wethouders op deze manier minimaal 61.066 euro en maximaal 125.361 euro per jaar.

Bronnen: Overheid.nl, VNG.nl

Zo werken salaris en vergoedingen

loading...
 
 

 
 
Loading...