Werknemers opgelet: 2018 brengt deze veranderingen met zich mee (02-01-2018)

Loonwijzer heeft de belangrijkste wijzigingen voor werknemers in 2018 op een rijtje gezet. Zo zal elke werkende een verschil zien op zijn of haar loonstrookje. Word je ontslagen, ben je zzp’er of ga je met pensioen, dan ondervind je meer veranderingen. Ook het minimumloon wordt opnieuw verhoogd.

Hoger nettoloon op loonstrookje

De meeste Nederlandse werknemers kunnen in 2018 rekenen op een hoger nettoloon. Enkel inkomens onder en rond het minimumloon (1.578 euro per maand) hebben te maken met een lichte daling. Van het brutoloon blijft na de loonbelasting een paar euro minder over. In huishoudens waar tussen de 2000 euro en twee keer modaal (6000 euro) wordt verdiend, liggen de nettolonen 5 tot 9 euro hoger dan dit jaar. Dit gaat om een stijging van 0,2 tot 0,3 procent in 2018. Werknemers met de hoogste inkomens profiteren het meest, met 16 euro of meer per maand extra.

Reparatie WW-duur

De maximale duur van de WW werd sinds 2016 geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden, maar dit zal worden 'gerepareerd'. Op dit moment is de maximale duur 29 maanden, maar in nieuwe cao’s kan een reparatieclausule worden opgenomen voor een langere duur. Dat hebben de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) afgesproken. Werknemers dragen hiervoor wel zelf premie af. Ambtenaren krijgen direct weer een WW-uitkering van 38 maanden als ze worden ontslagen. Dit betaalt de overheid zelf; ambtenaren hoeven hiervoor geen premie af te dragen.

Hoger minimumloon

Het wettelijk minimumloon stijgt van 1.565,40 euro naar 1.578 euro bruto per maand en geldt sinds 1 juli 2017 ook voor 22-jarigen. Daarnaast gaat het het minimumjeugdloon omhoog, dus ben je onder de 22 jaar en houdt je loon gelijke tred met het minimum, dan zul je meer gaan verdienen. Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen zoals de WW en de WIA, die zijn gekoppeld aan het minimumloon, gaan ook omhoog.

AOW-leeftijd naar 66 jaar

De AOW-leeftijd stijgt dit jaar opnieuw met drie maanden. Hierdoor krijg je in 2018 AOW wanneer je de leeftijd van 66 jaar hebt bereikt.

Opschorting Wet DBA en modelcontracten

De VAR is in 2016 vervangen door modelcontracten op basis van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). Dit hield in dat de Belastingdienst voorbeeldovereenkomsten opstelde die opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen gebruiken om de werkzaamheden in kaart te brengen. Bij het gebruik én het opvolgen van het contract bestaat de zekerheid dat er geen sprake is van een werknemersrelatie en dat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft te betalen. De handhaving van de Wet DBA is echter tijdelijk opgeschort, tot ten minste 1 juli 2018. Dit houdt in dat in dat de Belastingdienst tot die tijd geen boetes of naheffingen zal opleggen aan zelfstandigen én opdrachtgevers, behalve wanneer sprake is van kwade opzet.

Lees meer over modelcontracten

loading...
 
 

 
 
Loading...