Veranderingen in 2017 voor jou als werknemer (02-01-2017)

Loonwijzer heeft de belangrijkste veranderingen waarmee jij dit jaar te maken krijgt, op een rijtje gezet. De belangrijkste wijzigingen vinden plaats in het nettobedrag op je loonstrook, de duur van de WW, de opschorting van de handhaving van de Wet DBA, nieuwe bijtellingscategorieën voor leaseauto’s, een stijging van het minimumloon en de hogere AOW-leeftijd.

Loonstrook

Alle Nederlandse werknemers kunnen in 2017 rekenen op een hoger nettoloon. De stijging is echter niet spectaculair: voor de meeste mensen gaat het per maand om enkele euro's extra. De stijging is relatief het grootst voor huishoudens met een bruto-inkomen rond de 2000 euro per maand. Zij zien hun nettomaandloon met ruim 10 euro stijgen, na aftrek van de loonheffing. De toename is het kleinst voor werkenden met een maandsalaris tussen de 3000 en 6000 euro. Zij verdienen in 2017 ongeveer 3 tot 6 euro per maand meer.

Werkloosheidswet (WW)

De maximale duur van de WW wordt geleidelijk teruggebracht naar 24 maanden. Op dit moment is de maximale duur 33 maanden. Elk kwartaal wordt hiervan een maand afgetrokken, waardoor vanaf april de periode 32 maanden zal zijn. In juli wordt deze verlaagd naar 31 maanden en in oktober naar 30 maanden.

Wet DBA en modelcontracten

De VAR is afgelopen jaar vervangen door modelcontracten op basis van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). Dit hield in dat de Belastingdienst voorbeeldovereenkomsten opstelde die opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen gebruiken om de werkzaamheden in kaart te brengen. Bij het gebruik én het opvolgen van het contract bestaat de zekerheid dat er geen sprake is van een werknemersrelatie en dat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft te betalen. Tot 1 mei 2017 zou een overgangstermijn gelden. Door een rapport van de commissie Boot is de handhaving van de Wet DBA tijdelijk opgeschort, tot 1 januari 2018. Dit houdt in dat in 2017 de Belastingdienst geen boetes of naheffingen zal opleggen aan zelfstandigen én opdrachtgevers, behalve wanneer sprake is van kwade opzet.

Auto van de zaak

Als je een nieuwe auto van de zaak krijgt en die in 2017 privé gebruikt voor meer dan 500 kilometer, dan verandert je bijtelling mogelijk. De percentages voor de bijtellingsregeling worden namelijk aangepast voor nieuwe leaseauto's. Voortaan wordt gewerkt met slechts twee categorieën in plaats van vier. Voor volledig elektrische auto’s geldt een bijtellingspercentage van 4 procent procent, zoals ook afgelopen jaar het geval was. Voor alle andere auto’s gaat de bijtelling naar 22 procent. Dit is een verhoging voor de auto die in 1-50 en 51-106 gram/km-categorieën vielen, maar een daling voor leaserijders met een uitstoot van meer dan 106 gram/km.

Werknemers die al een leaseauto hebben, zijn vijf jaar lang verzekerd, vanaf de uitgifte van het kentekenbewijs, van de bijtellingspercentages uit vorige jaren.

Minimumloon, sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen

Het wettelijk minimumloon stijgt van 1.524,60 euro naar 1.551,60 euro bruto per maand. Het minimumjeugdloon stijgt ook, dus ben je onder de 23 jaar en houdt je loon gelijke tred met het minimum, dan zul je meer gaan verdienen. Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen zoals de WW en de WIA, die zijn gekoppeld aan het minimumloon, zullen ook stijgen.

Per 1 juli 2017 zal de ondergrens van het minimumloon dalen van 23 jaar naar 22 jaar. Hierdoor krijgen jongeren van 22 jaar niet meer betaald volgens het minimumjeugdloon, maar worden ze net zo beloond als volwassenen.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW-leeftijd stijgt dit jaar opnieuw met drie maanden. Hierdoor krijg je in 2017 AOW wanneer je de leeftijd van 65 jaar en 9 maanden hebt bereikt.

loading...
 
 

 
 
Loading...