Salaris burgemeesters 2 tot 4 keer modaal (19-03-2018)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zet Loonwijzer op een rijtje wat lokale politici verdienen. In deze derde en laatste aflevering: welk salaris krijgen de burgemeesters die na 21 maart de nieuwe gemeenteraad voorzitten? Daarop is geen eenduidig antwoord mogelijk. Het bedrag dat ze ontvangen als bezoldiging is namelijk afhankelijk van het aantal inwoners dat de gemeente heeft.

Burgemeesters ontvangen, net als wethouders, bezoldiging. In tegenstelling tot het werk van gemeenteraadsleden zijn het burgemeester- en wethouderschap fulltime functies. Daarom krijgen burgemeesters, naast een ambtstoelage, vakantiegeld ter waarde van 8 procent van hun bezoldiging, een eindejaarsuitkering van 9,8 procent en een uitkering van 450 euro per jaar.

Bezoldiging

De vergoeding die burgemeesters krijgen voor hun werk, hangt af van de grootte van de gemeente. In grotere gemeenten ontvangen burgemeesters een hogere bezoldiging. Hiervoor heeft de overheid gekozen omdat ze ervan uitgaat dat burgemeesters in bijvoorbeeld Venlo meer omhanden hebben dan in het kleinere Stadskanaal.

Aantal inwoners

Bezoldiging per maand (bruto)

t/m 8.000 (bv. Noord-Beveland)

6.126,69 euro

8.001 t/m 14.000 (bv. Doesburg)

6.740,00 euro

14.001 t/m 24.000 (bv. Staphorst)

7.348,73 euro

24.001 t/m 40.000 (bv. Coevorden)

7.988,49 euro

40.001 t/m 60.000 (bv. Noordoostpolder)

8.660,52 euro

60.001 t/m 100.000 (bv. Capelle aan den IJssel)

9.390,16 euro

100.001 t/m 150.000 (bv. Leeuwarden)

9.955,80 euro

150.001 t/m 375.000 (bv. Tilburg)

10.667,77 euro

meer dan 375.000 (bv. Amsterdam)

11.427,98 euro

Ambtstoelage en uitkeringen

De ambtstoelage is de onkostenvergoeding die burgemeesters ontvangen. Deze compenseert voor de onkosten die de burgemeester maakt voor zijn of haar werk. Hieronder vallen onder meer zakelijke giften en het representeren van de gemeente bij uiteenlopende gelegenheden. Dit bedrag is onafhankelijk van het aantal inwoners en wordt netto uitgekeerd, à 386,74 euro per maand.

Hiernaast ontvangen burgemeesters, net als rijksambtenaren, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. De vakantie-uitkering, uitbetaald in mei, is 8 procent van de bezoldiging. Minimaal bedraagt die dus 490 euro en maximaal 914 euro. De eindejaarsuitkering voor burgemeesters is 9,8 procent van hun bezoldiging. Deze kan daardoor uiteenlopen van 600 tot 1.120 euro. Naast deze twee vergoedingen ontvangt de burgemeester tegelijk met de eindejaarsuitkering in november een eenmalige ‘bonus’ van 450 euro.

Salaris burgemeester

Burgemeesters in de kleinste gemeenten verdienen 6.513 euro per maand, die in de grootste gemeenten 11.815 euro. Over het grootste deel van deze bezoldiging zijn ze wel nog verplicht belasting te betalen. Met alle extra uitkeringen erbij opgeteld, zoals vakantiegeld, ontvangen burgemeesters minimaal 79.701 euro en maximaal 144.261 euro per jaar.

Bronnen: Overheid.nl, VNG.nl

Alles over salaris en vergoedingen

loading...
 
 

 
 
Loading...