Raadsleden verdienen 421 euro tot 2.611 euro per maand (05-03-2018)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zet Loonwijzer op een rijtje wat lokale politici verdienen. In deze eerste aflevering: welk salaris krijgen de raadsleden die op 21 maart in de gemeenteraad worden verkozen? Hun vergoeding verschilt van een paar honderd tot een paar duizend euro per maand, afhankelijk van de grootte van de gemeente.

De beloning voor het werk van een raadslid bestaat uit twee delen: een vergoeding voor de werkzaamheden en een onkostenvergoeding. Bovendien hebben raadsleden recht op bepaalde tegemoetkomingen, die verschillen tussen gemeenten. Een tegemoetkoming waarop elk raadslid in Nederland aanspraak maakt, is die voor de kosten van een ziektekostenverzekering, van 103,98 euro per jaar netto.

Vergoeding voor de werkzaamheden

Lid zijn van de gemeenteraad wordt gezien als een nevenfunctie. Dat betekent dat de overheid ervan uitgaat dat je er een baan of onderneming naast hebt. Daarom krijg je geen standaard salaris, maar een zogenaamde ‘vergoeding voor de werkzaamheden’. In grotere gemeenten ligt die hoger dan in kleinere gemeenten, omdat de overheid stelt dat het raadswerk in een grote gemeente als Almere meer tijd en werk kost dan in de kleinere gemeente Terneuzen. Toch kun je er over het algemeen van uitgaan dat een raadslid zo’n 14 tot 22 uur per week kwijt is aan zijn of haar raadswerk. Grote dossiers kunnen dit urenaantal echter opschroeven.

De vergoeding voor deze uren is een ‘maximale’ vergoeding. Gemeenten mogen er namelijk 20 procent onder zitten. Daarover moet wel worden gestemd in de raad. Soms wordt de 20 procent speling gebruikt om de vergoeding te beknotten van raadsleden die niet genoeg vergaderingen hebben bijgewoond.

Aantal inwoners

Maximale vergoeding voor de werkzaamheden per maand (bruto)

t/m 8.000 (bv. Schiermonnikoog)

250,82 euro

8.001 t/m 14.000 (bv. Zoeterwoude)

396,33 euro

14.001 t/m 24.000 (bv. Urk)

617,77 euro

24.001 t/m 40.000 (bv. Meppel)

958,91 euro

40.001 t/m 60.000 (bv. Tiel)

1.248,42 euro

60.001 t/m 100.000 (bv. Roosendaal)

1.460,84 euro

100.001 t/m 150.000 (bv. Maastricht)

1.658,52 euro

150.001 t/m 375.000 (bv. Groningen)

1.932,14 euro

meer dan 375.000 (bv. Amsterdam)

2.352,29 euro

Fractievoorzitters krijgen hierbovenop een extra toelage. Dit gaat om 1,2 procent van hun vergoeding op jaarbasis, plus 0,4 procent voor elk raadslid in hun fractie, buiten zichzelf. Samen mag dit niet hoger zijn dan 6,4 procent. De voorzitter van een grote fractie in de Amsterdamse gemeenteraad ontvangt op deze manier ruim 1800 euro meer per jaar dan zijn of haar collega-raadsleden.

Onkostenvergoeding

De onkostenvergoeding is bedoeld om tegemoet te komen aan onkosten die niet kunnen worden gedeclareerd, zoals consumpties, gepaste kleding en abonnementen op nieuwsmedia. Dit is minimaal 170 euro en maximaal 258 euro per maand, en wordt netto uitgekeerd. Raadsleden betalen hier dus geen belasting meer over.

Aantal inwoners

Onkostenvergoeding per maand (netto)

t/m 100.000 (bv. Diemen)

170,17 euro

100.001 t/m 150.000 (bv. Emmen)

180,90 euro

150.001 t/m 375.000 (bv. Enschede)

215,51 euro

meer dan 375.000 (bv. Rotterdam)

258,49 euro

Salaris raadslid

Alles bij elkaar opgeteld komt een raadslid uit op 421 euro per maand in de kleinste gemeenten. Raadsleden in de grootste gemeenten ontvangen elke maand 2.611 euro. Over het grootste deel moet wel nog belasting worden betaald. Inclusief tegemoetkomingen en andere toelagen gaat het om minimaal 5.156 euro en maximaal 33.240 euro per jaar.

Bron: Overheid.nl

Zo werken salaris en vergoedingen

 

loading...
 
 

 
 
Loading...