Kleine krimp loonverschil mannen en vrouwen (22-11-2018)

Het ongecorrigeerde loonverschil tussen mannen en vrouwen is kleiner geworden tussen 2014 en 2016. Dat meldt het CBS. “Dat komt doordat de mannelijke en de vrouwelijke beroepsbevolking steeds meer op elkaar gaan lijken”, aldus Kea Tijdens, als onderzoeker verbonden aan het Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS) en de WageIndicator Foundation.

Het CBS ziet de loonkloof vooral bij de overheid krimpen. Vrouwen hadden in 2016 een uurloon dat gemiddeld 8 procent lager lag dan dat van hun mannelijke collega’s. In 2014 was het verschil 10 procent. In het bedrijfsleven daalde de loonkloof van 20 naar 19 procent.

“Vrouwen blijven werken, dus het leeftijdsverschil tussen mannen en vrouwen wordt kleiner. Daardoor wordt ook het verschil in werkervaring kleiner”, merkt Tijdens op. “Vanwege het doorwerken krijgen vrouwen ook - relatief - betere beroepen, dus krimpt het verschil in beroepsniveau tussen mannen en vrouwen. Dit alles zorgt ervoor dat het ongecorrigeerde beloningsverschil kleiner geworden is in de loop der tijd.”

Wat volgens het CBS ook meespeelt is dat jonge mensen steeds hoger opgeleid zijn én dat die groei vooral zichtbaar is bij vrouwen. Dit leidt ertoe dat bij de overheid jonge vrouwen tot 36 jaar meer dan hun mannelijke collega’s. In 2008 was dit nog 33 jaar. In het bedrijfsleven verdienden vrouwen in 2016 tot hun 26e meer dan mannelijke medewerkers.

Het gecorrigeerde loonverschil is wel gelijk gebleven. Tijdens verklaart: "De leeftijd, dienstjaren, beroepsniveau, enzovoorts, hebben nog steeds hetzelfde effect op de beloning van vrouwen en mannen. Een leeftijdsjaar van de vrouwen heeft bijvoorbeeld nog steeds dezelfde invloed op de beloning als in vorige jaren."

loading...
 
 

 
 
Loading...