Hoger nettoloon en langer geboorteverlof in 2019 (24-12-2018)

Netto houd je meer over op je loonstrookje en je hebt recht op meer verlof als je partner een kind krijgt. Dat zijn twee van de grootste veranderingen die werknemers en andere werkenden merken in 2019. Wat er komend jaar nog meer verandert? Wij geven je een helder overzicht.

Hoger nettoloon door nieuwe belastingtarieven

Het nettosalaris dat je overhoudt na aftrek van belastingen wordt hoger in 2019. Dat komt onder meer doordat het aantal tarieven voor de inkomstenbelasting van vier naar twee gaat. Bovendien worden de heffingskortingen verhoogd.

De laagste inkomens, tot 20.142 euro per jaar, houden 1 tot 2 procent meer over. Ook al vallen ze in het nieuwe belastingstelsel onder een hoger tarief, dat wordt gecompenseerd door de heffingskortingen. De middeninkomens profiteren relatief het meest. Ligt je jaarinkomen tussen de 20.142 en 68.507 euro, dan ligt je nettoloon volgend jaar ruim 2 procent hoger dan nu het geval is. De hogere inkomens hierboven profiteren van de herziening met 0,5 tot 2 procent extra salaris.

Extra geboorteverlof, pleegzorg- en adoptieverlof

Partners van bevallen vrouwen hebben vanaf 1 januari 2019 recht op maximaal 5 dagen geboorteverlof. De werkgever moet gedurende deze periode het salaris doorbetalen. Het geboorteverlof vervangt het huidige kraamverlof, dat 2 dagen duurt en ook wordt doorbetaald. Wel is het aantal dagen geboorteverlof in de nieuwe regeling gebaseerd op de wekelijkse arbeidsduur. Wanneer je bijvoorbeeld 3 dagen per week werkt, krijg je maximaal 3 dagen geboorteverlof. Deze verlofdagen dienen te worden opgenomen binnen 4 weken na de bevalling.

Vanaf 1 juli 2020 komt hier 5 weken aanvullend geboorteverlof bij. Het UWV betaalt in deze weken tot 70 procent van het dagloon. Dit verlof moet binnen een halfjaar na de geboorte worden opgenomen.

Hiernaast worden vanaf 1 januari 2019 het pleegzorg- en adoptieverlof verlengd tot 6 weken. Nu duurt dat nog 4 weken. Beide ouders krijgen gedurende deze periode een uitkering van het UWV van maximaal het dagloon. Ze kunnen het verlof opnemen wanneer ze een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen.

Hoger minimumloon

Het wettelijk minimumloon stijgt op 1 januari 2019 van 1.594,20 euro naar 1.615,80 euro bruto per maand. Bovendien gaat het het minimumjeugdloon omhoog. Als je jonger bent dan 22 jaar en je loon gelijke tred houdt met het minimumloon, zul je dus meer gaan verdienen. Ook sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen zoals de WW en de WIA gaan omhoog. De bedragen daarvoor zijn namelijk gekoppeld aan het minimumloon.

Per 1 juli 2019 hebben ook werknemers van 21 jaar recht op het minimumloon. Tot die tijd vallen 21-jarigen nog onder het minimumjeugdloon. Bij een voltijds werkweek kan deze wetswijziging leiden tot een maandsalaris dat zomaar een paar honderd euro hoger ligt.

AOW-leeftijd naar 66 jaar en 4 maanden

De AOW-leeftijd stijgt met 4 maanden. Hierdoor krijg je in 2019 pas een AOW-uitkering als je 66 jaar en 4 maanden bent. Ook de komende 2 jaar wordt de leeftijd steeds met 4 maanden verhoogd, waardoor je in 2021 67 jaar moet worden voor een AOW-uitkering. Voor de drie jaar erna (2022, 2023 en 2024) is de AOW-leeftijd vastgezet op 67 jaar en 3 maanden, gebaseerd op de gemiddelde levensverwachting.

Kortere werkloosheidsuitkering

Vanaf 1 april 2019 is de maximale duur van de WW-uitkering 24 maanden. In 2015 kregen werknemers nog maximaal 38 maanden een werkloosheidsuitkering, maar die is geleidelijk ingekort.

Werknemers en werkgevers kunnen afspreken in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) om de WW aan te vullen tot de oorspronkelijke 38 maanden. Hiervoor betalen werknemers zelf de premie. Ambtenaren krijgen wel standaard een WW-uitkering van maximaal 38 maanden als ze worden ontslagen. Dit betaalt de overheid zelf en komt niet op de rekening van de ambtenaren.

Pensioen overdragen

Kleine pensioenen van vroegere werkgevers kunnen vanaf 2019 worden toegevoegd aan je huidige pensioenpotje. Daarbij gaat het om pensioenen tussen de 2 en 466 euro per jaar. Eerder werden die gewoon uitbetaald. Doordat de bedragen nu worden samengevoegd, stijgt de totale waarde en bouw je meer pensioen op. Pensioenen van minder dan 2 euro per jaar vervallen volledig, omdat de kosten daarvoor niet in verhouding staan tot de waarde ervan.

  • Dit zijn de regels en rechten rond pensioen

Uitstel Wet DBA en modelcontracten

De handhaving van de Wet DBA is opnieuw uitgesteld. De Belastingdienst zal in ieder geval tot 1 januari 2020 niet controleren of er een arbeidsrelatie bestaat tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Tot die tijd beboet de Belastingdienst alleen kwaadwillenden.

De wet geeft zelfstandigen en opdrachtgevers de mogelijkheid om met modelcontracten de arbeidsrelatie te verduidelijken. Het kabinet doet nu onderzoek naar nieuwe wetgeving.

loading...
 
 

 
 
Loading...