Groei vacatures vooral in zorg en handel (26-08-2019)

Het aantal openstaande vacatures groeit nog steeds. Met name de gezondheidszorg en de handel laten een duidelijke toename zien.

In veruit de meeste bedrijfstakken zijn meer of evenveel vacatures te vinden ten opzichte van vorig jaar. Alleen in het onroerend goed en de overige dienstverlening is het aantal vacatures gedaald. In de bouw, de handel en de gezondheidszorg zijn juist significant meer openstaande vacatures.

Op de korte termijn is de trend minder positief. In onder andere de bouw, de vervoer- en opslagsector en de financiële dienstverlening staan minder vacatures open dan een kwartaal eerder. In de horeca, de informatie- en communicatiesector en het onderwijs groeit het aantal vacatures juist wel.

Openstaande vacatures (seizoensgecorrigeerde cijfers afkomstig van het CBS) x1000
Bedrijfstak

2018 Q2

2018 Q3

2018 Q4

2019 Q1

2019 Q2

Industrie 22,3 22,5 22,5 23,3 23,7
Bouwnijverheid 16,2 16,4 17,2 18,7 18,4
Handel 49,3 52,6 52,2 55,6 56
Vervoer en opslag 11,9 13,2 13,7 13,9 13,2
Horeca 21 20,9 21,2 22,8 23,6
Informatie en communicatie 16,7 17,3 17,2 17,9 18,1
Financiële dienstverlening 8,7 9 9,1 9 8,7
Verhuur en handel van onroerend goed 2,1 1,9 1,9 2 1,9
Specialistische zakelijke diensten 24,1 25 24,4 26,2 27,3
Verhuur en overige zakelijke diensten 16,9 17,2 17,5 18,5 19,4
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 11,9 12,5 13,1 13,1 14,3
Onderwijs 7,3 6,8 7,1 7,5 8,1
Gezondheids- en welzijnszorg 30,8 33,2 34,7 35,7 38,4
Cultuur, sport en recreatie 3,3 3,6 3,2 4,2 3,8
Overige dienstverlening 4,1 4 4,2 4 3,8

Specifiek weten voor welke beroepen de meeste vacatures zijn, voor heel Nederland én uitgesplitst per provincie? Ga naar onze 'Meest gevraagde banen'-pagina.

Hoe hoog liggen de salarissen?

loading...
 
 

 
 
Loading...