Equal Pay voor vrouwen en mannen (20-10-2017)

Vrouwen verdienen gemiddeld 16 procent minder dan mannen. Terwijl we al meer dan 40 jaar in de Nederlandse wet hebben afgesproken dat het loon van mannen en vrouwen gelijk moet zijn. Het beloningsverschil is onrechtmatig en onrechtvaardig. Daarom moet er wat gebeuren.

FNV onderzocht het beloningsverschil en kwam erachter dat vrouwen vaker in flexibele contracten werken (68% van de vrouwen ten opzichte van 28% van de mannen). Voor vier op de tien vrouwen is het inkomen niet voldoende voor het levensonderhoud. Zes op de tien maakt zich zorgen over de toekomst van hun baan. Veel vrouwen zijn dus niet, of helemaal niet, financieel zelfstandig. En dat is heel zorgelijk, voor een welvarend en ontwikkeld land.

Qua verschillen zitten we op het Europees gemiddelde. Landen als Italië, België, Roemenië en Luxemburg hebben het laagste onderlinge verschil. In Estland, Tsjechië en Duitsland is het verschil het grootst. Dat betekent dat er op veel plekken nog werk aan de winkel is.

En er worden stappen gezet. Het Noorse vrouwenvoetbalelftal krijgt inmiddels hetzelfde betaald als het nationale mannenteam. IJsland vraagt openheid van bedrijven over de gelijke betaling van werknemers. Ook België heeft vastgelegd dat werkgevers inzicht moeten geven in de lonen van vrouwen en mannen, en verplicht dat bij verschillen een actieplan gemaakt moet worden. In Nederland is een wetsvoorstel in de maak dat transparantie over beloning moet verplichten. Maar er zit weinig druk op de ketel.

Daarom moeten we in actie komen. De FNV organiseert op 3 november Equal Pay Day. Dat is de dag waarop, verhoudingsgewijs, vrouwen genoeg gewerkt hebben. De rest van het jaar werken ze feitelijk gratis, aangezien vrouwen gemiddels 16 procent minder verdienen. Op Equal Pay Day vraagt de FNV politici van PvdA, D66, GroenLinks, SP en 50PLUS wat zij gaan doen om een einde te maken aan de inkomensverschillen. En er wordt actie gevoerd in het hele land: 16% minder is niet oké!

Sluit je aan bij FNV voor Equal Pay. Kijk op www.equal-pay.nl en meld je aan voor Equal Pay Day.

Dit nieuwsbericht is tot stand gekomen in samenwerking met FNV.

loading...
 
 

 
 
Loading...