Uurloon in horeca blijft laag - WageIndex 2014

Het gemiddeld bruto uurloon voor horecamedewerkers bleef in 2013 ongeveer gelijk en kwam uit op €10,40. Het loon daalde vorig jaar met €0,10 (-1%). Vergeleken met andere werknemers, verdienen horeca medewerkers fors minder. Dat blijkt uit de derde Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in loonontwikkelingen in Nederland.

Horecawerknemers minder tevreden over hun baan 
Amsterdam, 16 april 2014 – Het gemiddeld bruto uurloon voor horecamedewerkers bleef in 2013 ongeveer gelijk en kwam uit op €10,40. Het loon daalde vorig jaar met €0,10 (-1%). Vergeleken met andere werknemers, verdienen horeca medewerkers fors minder. Dat blijkt uit de derde Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in loonontwikkelingen in Nederland. Van de 15.608 ondervraagde horecamedewerkers is 22% tevreden met hun loon, een stijging van 5% ten opzichte van 2012. 52% is tevreden met hun werk, dat was in 2012 nog 60%. 61% van de werknemers staat open voor een nieuwe baan in 2014. Ten opzichte van andere sectoren is de horecasector aanzienlijk minder tevreden over arbeidsvoorwaarden zoals loon (22%), bonussen (14%) en soort contract (34%).

"Op diverse tevredenheidmeters scoort de horecasector veel minder dan andere sectoren, ook op belangrijke peilers als loon en baantevredenheid. Bovendien verdienen ze minder dan andere medewerkers”, licht Paulien Osse toe, oprichter van de stichting Loonwijzer. Gian Zandonà, Managing Director van Monsterboard vult aan: "Er is werk aan de winkel voor werkgevers in de horeca. We zien dat werknemers over belangrijke aspecten van hun baan minder tevreden zijn dan vorig jaar. Om loyaliteit en tevredenheid van medewerkers vast te houden doen werkgevers er dan ook goed aan om te kijken waar ze hun medewerkers dit jaar wel blij mee kunnen maken.” 

Verwachtingen voor 2014
53% van de medewerkers in de horeca verwacht de komende 12 maanden bij dezelfde werkgever te blijven werken, dat is een stuk lager dan het landelijk gemiddelde van alle sectoren (72%). 72% verwacht een promotie, ongeveer gelijk met vorig jaar, toen 71%. Het aantal medewerkers dat een salarisverhoging verwacht is gedaald naar 46% (-7%). 61% staat open voor een nieuwe baan, iets meer dan vorig jaar (58%).

Bruto uurloon vrijwel gelijk
Medewerkers in de horeca verdienden in 2013 gemiddeld €10,40. Terwijl het bruto uurloon in de meeste andere sectoren fors daalde, bleef het loon in de horeca vrijwel gelijk. Het loon daalde slechts met €0,10 (-1%). Ten opzichte van andere medewerkers verdienden horecamedewerkers fors minder. Vergeleken met andere sectoren met lage lonen is het gat al groot, bijvoorbeeld in de agrarische sector (uurloon van €12,80) en de transport en logistiek sector (uurloon van €13,30).

Loonwijzer/Monsterboard Wage Index

2012

2013

% verschil

Agrarische sector

€ 13,70

€ 12,80

-6,6%

Horeca & Toerisme

€ 10,50

€ 10,40

-1,0%

Productiesector

€ 17,30

€ 16,30

-5,8%

Onderwijs

€ 17,30

€ 16,40

-5,2%

Marketing & communicatie

€ 15,60

€ 14,90

-4,5%

Financiële sector

€ 16,50

€ 15,20

-7,9%

Gezondheidszorg

€ 14,80

€ 14,40

-2,7%

IT & Telecom

€ 16,50

€ 15,10

-8,5%

Transport & logistiek

€ 14,20

€ 13,30

-6,3%

Bouw

€ 15,60

€ 14,80

-5,1%

Tabel 1 - Gemiddeld bruto uurloon per sector

Arbeidsvoorwaarden
Slechts 5% van de medewerkers in de horeca ontving in 2013 een prestatiebonus, dat is weinig vergeleken met andere sectoren. Net als in andere sectoren is ook in de horeca het aantal medewerkers met een vaste arbeidsovereenkomst gedaald. In 2013 had 44% een vast contract, dat is een daling van 6%. Bijna een kwart (24%) van de medewerkers in de horeca krijgt hun overuren niet gecompenseerd, een stijging van 6%.

Werknemerstevredenheid                                                      
Uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index blijkt dat 52% van de werknemers in de horeca tevreden is met hun werk, een daling van 8%. Medewerkers zijn verdeeld tevreden over diverse aspecten van een baan. Zo is een ruime meerderheid tevreden over hun baanzekerheid (62%), collega’s (76%) en werkomgeving (61%), terwijl ze over loon (22%), bonussen (14%) en soort contract (34%) minder te spreken zijn.

De Loonwijzer/Monsterboard Wage Index
De Loonwijzer/Monsterboard Wage Index is het resultaat van de jarenlange relatie tussen Monsterboard en Loonwijzer en hun gezamenlijke behoefte aan een transparante arbeidsmarkt. Loonwijzer is een onafhankelijke non-profitorganisatie die data over lonen in meer dan zeventig landen onderzoekt en vergelijkt. Monsterboard is marktleider in het succesvol verbinden van de juiste mensen met de juiste mogelijkheden. Samen geloven beide partijen dat deze Index meer openheid creëert in ‘de wereld van werk’.

loading...
 
 

 
 
Loading...