Loonstrook 2015: Nettoloon op jaarbasis stijgt minder (5-12-2014)

Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het nettobedrag van bijvoorbeeld het vakantiegeld daalt, wordt de toename iets geremd.

Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het nettobedrag van bijvoorbeeld het vakantiegeld daalt, wordt de toename iets geremd.

Ligt je brutoloon per maand tussen de 1750 en 8000 euro, dan houd je in 2015 meer over ten opzichte van 2014. Je inkomensdaling of -stijging berekend per jaar laat echter genuanceerdere cijfers zien. Er blijft in 2015 namelijk minder over van bijzondere beloningen zoals vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. De heffingskortingen worden afgebouwd, waardoor je meer 'loonheffing bijzonder tarief' moet betalen. Voor een modaal inkomen met 8 procent vakantiegeld betekent dit dat je 55 euro minder vakantiegeld krijgt uitgekeerd. Verdien je twee keer modaal, dan ligt het vakantiegeld 192 euro lager. Beide bedragen wegen echter niet op tegen de stijging van je nettoloon.

Ook lagere inkomens krijgen een minder hoog bedrag aan bijzondere beloningen uitgekeerd. Voor mensen die tegen de minimumloongrens aan zitten, gaat het om een daling van iets minder dan 4 euro wat betreft het vakantiegeld. De hoogste inkomens merken geen verschil, omdat het toptarief van 52 procent ongewijzigd blijft.

loading...
 
 

 
 
Loading...