Loondaling in Transport en Logistiek in 2013 - WageIndex 2014

Amsterdam, 16 april 2014 – Het gemiddelde bruto uurloon in de sector transport en logistiek is in 2013 gedaald naar €13,30. Het jaar ervoor was het nog €14,20, een daling van zo’n 6%. Dat blijkt uit de derde Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in loonontwikkelingen in Nederland.

Amsterdam, 16 april 2014 – Het gemiddelde bruto uurloon in de sector transport en logistiek is in 2013 gedaald naar €13,30. Het jaar ervoor was het nog €14,20, een daling van zo’n 6%. Dat blijkt uit de derde Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in loonontwikkelingen in Nederland. Van de 13.644 ondervraagde medewerkers in de sector transport en logistiek is 27% tevreden met hun loon, dat is lager dan in de meeste andere sectoren. 53% is tevreden met hun baan, ook dat is relatief laag. Meer dan de helft van de medewerkers staat open om van baan te veranderen.

"Medewerkers in de sector transport en logistiek zijn somberder gestemd dan medewerkers uit de andere sectoren. Ze zijn minder tevreden over werk en inkomen en verwachten in 2014 ook geen verbetering”, licht Paulien Osse toe, oprichter van de stichting Loonwijzer. Gian Zandonà, Managing Director van Monsterboard vult aan: "Werkgevers in deze sector doen er goed aan de tevredenheid van hun mensen nauwlettend te volgen. Want de grote groep die van werkgever wil veranderen, vormt een risico. Het is van groot belang om in talentvolle en loyale mensen te investeren, anders is de kans groot dat deze op zoek gaan naar een nieuwe baan buiten de sector.” 

Verwachtingen voor 2014
Medewerkers in de transport en logistiek zijn minder positief over 2014 dan werknemers in veel andere sectoren. 72% verwacht de komende 12 maanden nog bij dezelfde werkgever te werken (-10% in vergelijking tot 2012). Een vijfde van de medewerkers verwacht dat zijn of haar baan in 2014 overtollig wordt verklaard.  Opvallend is de sterke daling van het aantal medewerkers dat een salarisverhoging verwacht: 43% geeft dit aan, dat is een daling van maar liefst 13% ten opzichte van vorig jaar.  

Daling bruto uurloon
In alle sectoren uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index daalde het gemiddelde bruto uurloon. In de sector transport en logistiek was de daling 6%. In de ICT- en financiële sector was de daling het grootst (-8%). Het gemiddelde bruto uurloon van de sector transport en logistiek is €13,30. Alleen in de horeca (€10,40) en de agrarische sector (€12,80) wordt minder verdiend.

Loonwijzer/Monsterboard Wage Index

2012

2013

% verschil

Agrarische sector

€ 13,70

€ 12,80

-6,6%

Horeca & Toerisme

€ 10,50

€ 10,40

-1,0%

Productiesector

€ 17,30

€ 16,30

-5,8%

Onderwijs

€ 17,30

€ 16,40

-5,2%

Marketing & communicatie

€ 15,60

€ 14,90

-4,5%

Financiële sector

€ 16,50

€ 15,20

-7,9%

Gezondheidszorg

€ 14,80

€ 14,40

-2,7%

IT & Telecom

€ 16,50

€ 15,10

-8,5%

Transport & logistiek

€ 14,20

€ 13,30

-6,3%

Bouw

€ 15,60

€ 14,80

-5,1%

Tabel 1 - Gemiddeld bruto uurloon per sector

Arbeidsvoorwaarden
In de sector transport en logistiek is in vergelijking met andere sectoren weinig sprake van bonussen. 11% geeft aan een eindejaarsbonus te ontvangen, dit percentage is 4% gestegen ten opzichte van 2012 en 9% verwacht een prestatiebonus. In veel andere sectoren liggen deze percentages hoger. Overuren worden daarentegen wel vaker gecompenseerd dan in de meeste andere sectoren, 76% van de medewerkers in de transport en logistiek geeft aan overuren vergoed te krijgen. 

Werknemerstevredenheid        
Uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index blijkt dat 53% van de werknemers in de sector transport en logistiek tevreden is met hun werk, dat is een daling van maar liefst 16% ten opzichte van 2012. Ook de tevredenheid over het inkomen is met 10% flink gedaald, nog maar 27% van de medewerkers geeft aan tevreden te zijn hierover. Het aantal medewerkers dat aangeeft bang te zijn om overtollig te worden verklaard is 20%, dat is een toename van 7%. Over de linie is de tevredenheid in deze sector lager dan in andere sectoren.

De Loonwijzer/Monsterboard Wage Index
De Loonwijzer/Monsterboard Wage Index is het resultaat van de jarenlange relatie tussen Monsterboard en Loonwijzer en hun gezamenlijke behoefte aan een transparante arbeidsmarkt. Loonwijzer is een onafhankelijke non-profitorganisatie die data over lonen in meer dan zeventig landen onderzoekt en vergelijkt. Monsterboard is marktleider in het succesvol verbinden van de juiste mensen met de juiste mogelijkheden. Samen geloven beide partijen dat deze Index meer openheid creëert in ‘de wereld van werk’.

 

loading...
 
 

 
 
Loading...