Living Wage-benadering van Loonwijzer genomineerd voor de Innovative Justice Award (1-9-2014)

Eén wereldwijde standard voor Living Wage (Leefbaar Loon) in de kleding- en textielbranche is gewenst. Die is nu ook haalbaar, dankzij Loonwijzer. Staat het systeem eenmaal voor de hele keten in één sector, van producent tot consument, dan kan het eenvoudig worden toegepast op elke andere keten, wereldwijd. Dit is de belofte van de benadering die Loonwijzer heeft ontwikkeld. Anno 2014 is Loonwijzer actief in 80 landen.

In die 80 landen werkt Loonwijzer op eenzelfde manier, d.w.z. met websites en daarachter dezelfde standaarden, software en technische ondersteuning. Elke website presenteert vergelijkbare enquêtes, daarbij inbegrepen een vragenlijst over de kosten van levensonderhoud in een land, sector of regio daarbinnen. De data die deze opleveren wordt gebruikt om Living Wages of te wel actuele Leefbare Lonen te berekenen. Die houden rekening met voedselpakket en – voorkeuren, basisbehoefte aan calorieën, woonlasten, transportkosten, zorgverzekering en type huishouden. Het actuele prijspeil komt erin tot uitdrukking en wordt maandelijks bijgesteld. Bovendien worden de berekening gedaan volgens internationale standaarden, die de uitkomsten over grenzen heen vergelijkbaar maken.

Dit betekent dat elke keten door alle daarin deelnemende landen heen kan worden gevolgd. Zo kan dus ook een eventueel gebrek aan transparantie met dit ene systeem worden aangepakt. Toepassing van dit Loonwijzer-concept kan dus een positieve bedrijfscultuur voor zowel werknemers als bedrijfsleiding bevorderen en voor gunstige publiciteit zorgen.

Daar komt nog bij dat Loonwijzer deze Leefbare Lonen in een inkomenscontext presenteert. Het zegt meer als ze worden afgezet tegen het wettelijk minimumloon, beloning voor hoger en lager geschoolden (vaak loonschalen uit cao’s), en de armoedegrenzen van Wereldbank en het land zelf. Deze presentatie in context geeft de lonen meer betekenis voor de gebruikers die ze raadplegen. Verder worden deze leefbaar loon-indicaties elke maand bijgesteld op grond van de prijsontwikkelingen. Deze manier van presenteren maakt deel uit van het regulier takenpakket van de Loonwijzer-teams. Verder is opschaling als optie gegarandeerd, gegeven de identieke operaties achter alle Loonwijzer-producten. En omdat de kosten van levensonderhoud-enquête al in 80 landen meeloopt, is ook continuïteit ingebouwd.

Het Loonwijzer Leefbaar Loon is dus een feitelijk, actueel instrument dat realistische loononderhandelingen binnen bereik brengt en arbeidsonrust kan voorkomen. De verzameling, verwerking en presentatie van loondata is radicaal innovatief. Het systeem kan worden toegepast in alle landen waar Loonwijzer actief is. Inclusief ElSalvador, Honduras, Bangladesh, Cambodja, India en Pakistan, landen met een forse kleding- en textielindustrie. Bovendien kan het bereik snel en kostenefficiënt worden vergroot door uitbreiding naar andere ketens.

Wages in Context

loading...
 
 

 
 
Loading...