Flinke loondaling voor ICT'er in 2013 - WageIndex 2014

Amsterdam, 16 april 2014 – Het gemiddeld bruto uurloon voor ICT’ers is gedaald in 2013 naar €15,10. Het jaar ervoor was het nog €16,50, een daling van 8,5%. Dat blijkt uit de derde Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in loonontwikkelingen in Nederland.

Amsterdam, 16 april 2014 – Het gemiddeld bruto uurloon voor ICT’ers is gedaald in 2013 naar €15,10. Het jaar ervoor was het nog €16,50, een daling van 8,5%. Dat blijkt uit de derde Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in loonontwikkelingen in Nederland. Van de 21.000 ondervraagde ICT’ers is, 33% tevreden met hun loon, net als in 2012. 59% is tevreden met hun werk, dat is een daling van 8%. 39% van de ICT’ers staat open voor een nieuwe baan in 2014. Een derde van de medewerkers in deze sector zegt te maken te hebben met reorganisaties, dat is minder dan in andere sectoren. Twee derde verwacht een promotie in 2014, ongeveer eenzelfde aantal een salarisverhoging.  

"In 2012 zagen we een toename van de onzekerheid binnen de ICT-sector, in 2013 lijkt de rust en daarmee de tevredenheid over werk en inkomen weer wedergekeerd. De flinke daling in inkomen zorgt nog niet voor ontevredenheid”, licht Paulien Osse toe, oprichter van de stichting Loonwijzer. Gian Zandonà, Managing Director van Monsterboard vult aan: "De stand van zaken van de ICT-sector is beduidend anders dan in andere sectoren, want hier is sprake van een competitieve arbeidsmarkt en schaarste. Werkgevers doen er dan ook goed aan de loonontwikkeling goed te blijven volgen, om de huidige loyaliteit en tevredenheid van medewerkers vast te houden.” 

Verwachtingen voor 2014
77% van de medewerkers in de ICT-sector verwacht de komende 12 maanden bij dezelfde werkgever te blijven werken, dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde van alle sectoren (72%). 63% verwacht een promotie, dat was vorig jaar nog 71%. Het aantal medewerkers dat een salarisverhoging verwacht is gestegen naar 65% (+5%). 39% staat open voor een nieuwe baan, dat is iets lager dan vorig jaar (42%).

Daling bruto uurloon
In alle sectoren uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index daalde het gemiddelde bruto uurloon. In de ICT- en financiële sector was de daling het grootst (-8,5%). Ondanks de daling zijn de lonen in de ICT-sector nog relatief hoog. In drie andere sectoren (onderwijs, productie en de financiële sector) wordt per uur gemiddeld meer verdiend. 

Loonwijzer/Monsterboard Wage Index

2012

2013

% verschil

Agrarische sector

€ 13,70

€ 12,80

-6,6%

Horeca & Toerisme

€ 10,50

€ 10,40

-1,0%

Productiesector

€ 17,30

€ 16,30

-5,8%

Onderwijs

€ 17,30

€ 16,40

-5,2%

Marketing & communicatie

€ 15,60

€ 14,90

-4,5%

Financiële sector

€ 16,50

€ 15,20

-7,9%

Gezondheidszorg

€ 14,80

€ 14,40

-2,7%

IT & Telecom

€ 16,50

€ 15,10

-8,5%

Transport & logistiek

€ 14,20

€ 13,30

-6,3%

Bouw

€ 15,60

€ 14,80

-5,1%

Tabel 1 - Gemiddeld bruto uurloon per sector

Arbeidsvoorwaarden
18% van de medewerkers in de ICT-sector ontving in 2013 een prestatiebonus, dat is relatief veel vergeleken met andere sectoren. Net als in andere sectoren is ook in de ICT het aantal medewerkers met een vaste arbeidsovereenkomst gedaald. In 2013 heeft 69% een vast contract, dat is een daling van 3%. Medewerkers in de ICT-sector krijgen relatief vaak hun overuren niet gecompenseerd, 38% geeft dit aan. Alleen in het onderwijs is dit percentage met 46% hoger.   

Werknemerstevredenheid                                                      
Uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index blijkt dat 59% van de werknemers in de ICT-sector tevreden is met hun werk, een daling van 8%. Over veel andere aspecten van het werk zijn medewerkers in deze sector tevreden. Dit is vooral het geval bij de baanzekerheid (80% is tevreden), collega’s (74%) en werkomgeving (70%).

De Loonwijzer/Monsterboard Wage Index
De Loonwijzer/Monsterboard Wage Index is het resultaat van de jarenlange relatie tussen Monsterboard en Loonwijzer en hun gezamenlijke behoefte aan een transparante arbeidsmarkt. Loonwijzer is een onafhankelijke non-profitorganisatie die data over lonen in meer dan zeventig landen onderzoekt en vergelijkt. Monsterboard is marktleider in het succesvol verbinden van de juiste mensen met de juiste mogelijkheden. Samen geloven beide partijen dat deze Index meer openheid creëert in ‘de wereld van werk’.

 

loading...
 
 

 
 
Loading...