Veelgestelde vragen over salaris

Kan ik er iets tegenin brengen dat ik minder verdien dan mijn collega met dezelfde werkzaamheden en verantwoordelijkheden?

Ik verdien netto € 800 minder dan mijn collega maar we zitten op dezelfde afdeling. Hij heeft een hbo-diploma. Ik ben nog bezig met mijn mbo te halen maar rond dit over een paar maanden af. Ik doe wel dezelfde werkzaamheden die hij voorheen deed met dezelfde verantwoordelijkheden. Kan ik hier iets tegen inbrengen?

Jazeker kun je iets doen. Opheldering vragen bij je werkgever bijvoorbeeld. Niet de opleiding maar de werkzaamheden behoren bepalend te zijn voor de beloning. En die werkzaamheden zijn (nagenoeg) gelijk, zo schrijf je. Volgens de gelijke behandelingswetgeving is het niet toegestaan mannen en vrouwen verschillend te belonen voor (nagenoeg) hetzelfde werk. Stap 1 is, lijkt me, eens uitleg vragen bij je leidinggevende: waarom dergelijke beloningsverschillen? Als er geen bevredigende uitleg komt kun je je licht eens opsteken bij het College voor de Rechten van de Mens via 030-8883888 (iedere werkdag van 10.00 tot 16.00).

Ik heb een 4-weken loon. Mag mijn werkgever dit per week uitbetalen? Mag hij ook loon inhouden bij ziekte of vakantiedagen?

Mijn werkgever en ik zijn een 4-weken loon overeengekomen. Mag hij dit nu verdeeld over de weken betalen? Dus elke week één vierde deel? Mag hij ook loon inhouden bij ziekte of vakantiedagen?

Op zich is het toegestaan om een weekloon te betalen in plaats van een vierwekenloon of een maandloon. Als je onder een cao valt staan daar de spelregels wat je werkgever mag doen bij ziekte in de cao.
Als je niet onder een cao valt hoeft de werkgever de eerste twee dagen (wachtdagen) van elke ziekteperiode geen loon te betalen. Voor de rest van de ziektedagen hoeft hij niet meer dan 70% van het loon te betalen (met het wettelijke minimumloon als ondergrens). Dat kan hij verrekenen via looninhouding voor de twee wachtdagen. Je werkgever kan ook voorstellen dat je vakantiedagen inlevert voor die twee wachtdagen, maar daar hoef je niet mee akkoord te gaan.

Ik denk dat ik recht heb op meer salaris omdat ik 2 opleidingen heb gedaan tijdens mijn werk.

Ik ben 17 jaar en werk in een supermarkt. Ik denk dat ik recht heb op meer salaris. Toen ik 16 was begon ik met 32 uur werken in de week (werkend leren) en deed de opleiding voor verkoper cbl. Inmiddels word ik over 2 maanden 18 en heb ik al 2 opleidingen voor de supermarkt gedaan (niveau 2 verkoper cbl en niveau 3 eerste verkoper cbl). Inmiddels geef ik leiding aan de vulploeg, moet ik acties bestellen en heb ik nog verantwoordelijkheid over een afdeling. Dit laatste heeft te maken met de opleiding afdelingsmanager cbl die ik nu volg. Heb ik nu recht op salarisverhoging? Ik krijg nu nog steeds betaald als een vakkenvuller, schaal A.

Aan je relaas te zien wil je je loopbaan verder ontwikkelen in de supermarktbranche. Goed dat je na je eerste supermarkt opleiding verder bent gegaan. Daarmee leg je een goede basis voor hogere beloning in de toekomst.
De loonschalen zijn gekoppeld aan de functies, zoals je zelf al schrijft. Die staan in de CAO. In schaal A zijn opgenomen: aankomend verkoopmedewerker, vulploegmedewerker en aankomend kassamedewerker. Schaal B: verkoopmedewerker, kassamedewerkers en medewerker postservicepunt.
Zoals je ziet is er geen tussen-salarisschaal voor wie leiding geeft aan een vulploeg. Dat je dus nu nog in salarisschaal A zit is niet zo vreemd. Maar het is wel tijd om eens aan je leidinggevende te vragen wanneer je promotie kunt maken en verkoopmedewerker kunt worden. Als je dat bent, kun je mogelijk een of een paar jaar later weer doorstromen naar afdelingsmanager of eerste verkoper e.d.
Alleen het feit dat je opleidingen hebt gevolgd geeft je geen recht op een hoger salaris. Die opleiding heb je wel nodig om in aanmerking te komen voor functies met hogere salarisschalen.

Na overname door een ander bedrijf wordt mijn bruto loon minder, aangevuld met toeslagen. Wat heeft dat voor gevolgen voor pensioen en ww?

Ik werk 15 jaar op een pompstation en verdien ongeveer 2000 euro bruto. Tussentijds ben ik overgenomen door een ander bedrijf dat alles zou overnemen met dezelfde voorwaarden. Sinds kort hebben we een nieuwe cao via de Bovag en onder de nieuwe cao ben ik senior verkoper. Hiervoor staat een salaris van 1700 euro bruto. Op mijn komende loonstrook zal 1700 euro staan en de rest wordt vermeldt als toelage tot het oude bedrag van 2000 euro. Kan dit zomaar en kom ik zo niet in de knoei met mijn pensioen? En als ik in de ww kom, gaat men dan van 1700 euro bruto uit?

Kernpunt in jouw situatie is dat je er niet op achteruit gaat: je blijft 2000 bruto verdienen. Als je werkloos of arbeidsongeschikt wordt is het dagloon daarop gebaseerd. Dat geldt ook het pensioen, normaal gesproken. Als je nu bij het bedrijf zou komen te werken zou je minder gaan verdienen. Vanwege je oude rechtspositie wordt voor jou een speciale regeling getroffen, met een persoonlijke toeslag. Je doet er goed aan om na te vragen of deze persoonlijk toeslag meegroeit met de cao-salarisstijging. Het kan namelijk ook zijn dat in het sociaal plan staat dat deze toeslag bevroren wordt tot het niveau van de andere en nieuwe werknemers bereikt is.

Ik ben 16 jaar, zit op de Havo (gewone dagopleiding) en heb een 0-uren contract bij een supermarkt. Mijn brutoloon is € 2,96. Heb ik niet recht heb op ruim 3 euro per uur?

Het uurloon dat jij krijgt correspondeert met het wettelijk minimumloon in een sector waar 40 uur per week gewerkt wordt en waar géén cao geldt. Beide klopt niet voor werk in de supermarkt. In de supermarktcao wordt weliswaar van 40 uur per week uit gegaan, maar de voltijdswerknemer krijgt dan ook nog 156 uur Arbeidsduurverkorting. Daarmee komt je uit op zo'n 37 uur als voltijdswerkweek.
Het wettelijk minimumloon voor een 16 jarige in een bedrijf waar de voltijdswerkweek 37 uur is bedraagt 3,19 euro exclusief vakantietoeslag. Zie de minimumlooncheck. De supermarktcao geeft een 16 jarige zelfs 3,60 euro.

Kortom: je veronderstellingen kloppen. Ik zou maar eens aan de bel gaan trekken. Succes daarmee.

Ik had een afspraak met mijn teamleider dat ik twee treden omhoog zou gaan. Nu is de directie het er niet mee eens. Kan ik toch die twee treden loonsverhoging eisen?

Ik heb bij mijn laatste functiebeoordeling van mijn teamleider te horen gekregen dat ik twee treden omhoog zou gaan. Het formulier is door ons beiden ondertekend met daarop de hoogte van mijn nieuwe salaris. Achteraf bleek dat de directie het daar niet mee eens was en ging ik maar één trede omhoog. Ik heb het er toen bij laten zitten (9 maanden geleden). Kan ik eisen dat ik alsnog twee tredes krijg met terugwerkende kracht?

Nee dat kan niet. Ook niet 9 maanden geleden trouwens. Want een geschillencomissie of een rechter zal zeggen dat jij kon weten dat je teamleider niet bevoegd was voor het uiteindelijke besluit je extra loonsverhoging te geven. Het door jullie beide ondertekende formulier is in feite niet meer dan zijn belofte zich hard te maken voor een extra beloning.

Pas als er in de cao of in een arbeidsvoorwaardenregelement een exacte omschrijving van de procedure staat, waarin staat dat je teamleider bevoegd is heb je een poot om op te staan.

Ik verdien nu ik 18 ben hetzelfde als vorig jaar. Toen kreeg ik meer dan het minimumloon. Moet ik nu toch loonsverhoging krijgen?

Ik ben 18 jaar en verdien 7 euro netto per uur dus dat is ruim boven mijn minimumloon. Het probleem is dat ik die 7 euro ook al verdiende toen ik 17 was. Ik heb dus loonsverhoging gevraagd maar ze zeiden dat ik dat niet kreeg en het uurloon dus gewoon 7 euro bleef. Zijn ze mij niet verplicht loonsverhoging te geven ongeacht of ik boven mijn minimumloon verdien?

Het antwoord is nee. Dat wordt pas anders als je minder zou krijgen dan het minimumloon (of minder dan een cao voorschrijft).

Ik maak behoorlijk veel overuren, maar houdt daar minder van over dan van het normale loon. Hoe kan dat?

ik maak als meubelmaker behoorlijk veel overuren maar nu is het zo dat ik voor mijn overuren minder over houd dan ik voor een daguur verdien. Kan dit? In de CAO heb ik gelezen dat als je meer dan 40 overuren per kwartaal werkt, alles wat erna aan uren gemaakt wordt tegen een hoger percentage uitbetaald moet worden. Hoe zit dat?

Het klopt dat je ogenschijnlijk meer belasting betaalt over overuren. Bij het gewone brutosalaris wordt namelijk rekening gehouden met alle belastingvoordelen (heffingskorting e.d.). Die koek is op als het gaat om bijzondere beloningen, zoals overwerk of vakantiegeld.

Ik ben 1 september begonnen bij mijn nieuwe baan. Hoor ik dan niet aan het eind van deze maand mijn salaris te krijgen? Ik heb namelijk nog niks ontvangen!

Inderdaad hoor je in principe aan het eind van elke maand salaris te ontvangen en bij de eerste keer in ieder geval een salarisbrief. De wet geeft de werkgever enige speling. De werkgever mag niet later uitbetalen dan aan het eind van de derde maand.

Ik heb 5 jaar in de verkeerde loonschaal gezeten. Kan ik met terugwerkende kracht alsnog het juiste salaris krijgen?

Ik heb als kapster 10 jaar bij mijn werkgever gewerkt. Sinds 30 september ben ik ermee gestopt omdat ik een andere baan heb. Nu kom ik erachter dat ik minstens 5 jaar lang in de verkeerde loonschaal heb gezeten. Ik heb al mijn diploma's en had minstens 5 jaar geleden al in loonschaal 3 moeten zitten. Kan ik het geld waar ik eigenlijk recht op heb nog met terugwerkende kracht krijgen?

Achterstallig loon kan over een periode van 5 jaar terug gevorderd worden (dus niet over eerdere tijdvakken). Maar als je werkgever dat niet wil doen dan moet je juridische stappen gaan ondernemen. Als je vakbondslid bent dan kun je de bond inschakelen daarvoor, maar de meeste bonden zullen dat niet doen als je nog geen lid bent, die behandelen geen kwesties die al voor het lidmaatschap zijn ontstaan. Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt kunt je ook daar te rade gaan. Je kunt ook eens gaan informeren bij het juridisch loket.

Onze crisisbestrijdingsdagen zijn zonder overleg uitgekeerd. Mijn werkgever wil het nu terugdraaien. Mag dit?

Ik val binnen de CAO Metaal en Techniek. Dit jaar hebben we recht op crisisbestrijdingsdagen. Dit houdt in: 3,5 extra vrije dagen extra bij een fulltime dienstverband óf 1,5% van je jaarsalaris uitgekeerd in geld. Dit moet in overleg worden vastgesteld. Als dan wordt besloten om de dagen in geld uit te keren, moet dit voor 1 oktober worden overgemaakt. Wij zijn echter niet op de hoogte gesteld van de vrije dagen, maar hebben de dagen in geld bij ons salaris van september gekregen. Nu heeft het management zich bedacht en moeten we toch vrije dagen opnemen en het extra loon van september wil de werkgever inhouden op ons loon van oktober. Mag dit?

Volgens de cao Metaal en Techniek moet overleg plaatsvinden met de ondernemingsraad (OR). Als die er niet is, dan moet dit met de bonden gebeuren. Als er met hen geen overleg is geweest kunnen werknemers niet met crisisbestrijdingsdagen worden gestuurd. Betaling kon alleen maar plaatsvinden als voor 1 oktober geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid mensen doorbetaald thuis te laten zitten voor die crisisbestrijdingsdagen. Dat is bij jullie dus niet gebeurd. Het antwoord is dus: nee het mag niet.

Als de werkgever die 1,5 % toch wil gaan inhouden op het salaris van oktober moeten de vakbondsleden zo spoedig mogelijk hun bond inschakelen. Als er een OR of PVT (personeelsvertegenwoordiging) is, in samenspraak met hen om deze situatie te voorkomen en zo nodig juridische stappen te ondernemen. 

Ik krijg plotseling mijn overuren niet meer uitbetaald. Mag dit?

Ik werk 16 uur bij een slijterij. Altijd kreeg ik mijn overuren uitbetaald, maar dat is plotseling gestopt zonder met mij te overleggen. Mag dat zo maar? In vakantieperiodes werk ik meer dan 30 uur. Kan ik er op staan dat ik mijn overuren uitbetaald krijg ?

Het is een vreemde zaak als je de uren die je extra werkt, bovenop de contractueel vastgestelde 16 uur per week, opeens niet meer uitbetaald zou krijgen. Je wordt tenslotte wel voor die extra uren ingeroosterd. Heb je al gevraagd wat de reden daarvan is? Krijg je geen enkele andere compensatie voor die extra gewerkte uren? Wat dat moet in ieder geval. En kreeg je bij die uitbetaling ook wel de vakantietoeslag, pensioenopbouw en vakantierechten erbij? (art. 3 lid 10). Dat moet terug te vinden zijn op je salarisbrieven.

De cao slijterijen heeft een indicatie dat extra gewerkte uren ook in extra vrije tijd gecompenseerd kunnen worden. Aan de andere kant staat er ook in dat deeltijders die zeer regelmatig extra uren werken (drie betaal periodes lang), recht hebben op uitbreiding van hun contractuele aantal uren (lid 11 van art. 3). Wellicht is daar in jouw situatie ook sprake van.

Ik ben 20 jaar maar krijg als een 19-jarige uitbetaald. Mag dat?

Ik ben 20 jaar (14-09-19xx), en verdien 5,27 euro bruto per uur. Ik heb een 16 uurs contract voor één jaar. Als peildatum voor het minimumloon houdt mijn werkgever 1 september aan. Ik krijg dus een heel jaar (op 14 dagen na) betaald voor iemand die een jaar jonger is. Mag dit?

Bij leeftijdsgebonden cao-schalen is het gebruikelijk om als peildatum de eerste van de maand te kiezen waarin iemand jarig is. Jij zou dus vanaf het begin als een 20-jarige betaald horen te worden. Ik weet niet onder welke cao je bedrijf valt (en of je bedrijf onder een cao valt). Maar het wettelijk minimumuurloon voor een 20 jarige is per 1 januari € 5,70 in sectoren waar de gemiddelde voltijdswerkweek 38 uur is. Minder dan het minimumloon mag je niet verdienen.

Ik ben na een uitkering en net na de vakantie weer aan het werk. Moet mijn werkgever vakantie doorbetalen?

Na een ww uitkering ben ik aan het eind van de vakantie weer aan het werk in de bouw. Moet mijn werkgever de vakantie moet doorbetalen of heeft dat met opbouw te maken?

Dat ligt er aan hoe lang je op vakantie gaat en wanneer. Een werknemer heeft recht op vakantie van 4 x de wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis. 20 dagen voor een voltijdswerknemer. In de meeste cao's zijn er nog extra dagen aan toegevoegd. Stel dat er totaal 24 dagen zijn, dan worden er per maand twee dagen doorbetaald vrij opgebouwd.

Ik moet langer reizen na overplaatsing maar krijg niet meer reiskostenvergoeding na overplaatsing. Mag dat?

Ik werk in een winkel in Groningen, in vaste dienst. Ik woon ook in Groningen. Nu word ik overgeplaatst naar Leeuwarden. Ik krijg 203 euro reiskostenvergoeding maar mijn maandkaart voor het openbaar vervoer kost 273 euro. Ik ga er dus 70 euro per maand op achteruit. Mag dit zo maar?

Fatsoenlijk is het niet, maar je werkgever overtreedt geen enkele wet. Het is gebruikelijk om bij verandering van standplaats één of enkele jaren de volledige reiskosten te betalen en dat af te bouwen als deze vergoeding hoger is dan voor ander personeel, totdat je dezelfde vergoeding krijgt als het andere personeel. Als je onder een cao valt, kunt je daarin opzoeken of er misschien specifieke afspraken in staan over reiskostenvergoeding bij onvrijwillige overplaatsing.

Mijn vakantiegeld is bruto ongeveer zo hoog als mijn maandsalaris. Toch houd ik er netto veel minder aan over. Hoe kan dat?

Mijn vakantiegeld is bruto ongeveer net zo veel als mijn maandsalaris. Toch houd ik er netto veel minder aan over. Hoe kan dat? Bij vakantiegeld en 13e maand staat op mijn loonstrook trouwens: BijzT 42,00% Bonus, gratifikatie en vakantiegeld. Wat betekent dat?

In de loonheffing die op je normale maandloon wordt ingehouden, is rekening gehouden met heffingskortingen en de verschillende - deels lagere - tarieven van belastingschijven.

Bij vakantiegeld en bonussen gebeurt dat niet. Er is immers al in je normale maandloon rekening gehouden de heffingskortingen en het lagere schijftarief. Op vakantiegeld en bonussen worden daarom loonheffing ingehouden volgens de hoogste belastingschrijf bij jouw salaris, zonder heffingskortingen, en dat wordt dan Bijzonder tarief genoemd. Bij een modaal inkomen was dat 42%.

Op Belastingdienst.nl vind je meer over belastingschijven en heffingskortingen. 

Bedenk bij dit alles dat de belasting (loonheffing) die op je salaris wordt ingehouden een voorheffing is. Je uiteindelijke totale jaarinkomen is pas na afloop van het jaar bekend. Daarom vindt bij de aangifte inkomstenbelasting die je doet, eventueel een verrekening plaats van alles wat je te veel of te weinig hebt betaald via de loonheffing.

Ik word 22, de leeftijd voor vakvolwassen loon volgens de horeca cao. Krijg ik dus loonsverhoging?

Ik werk in de horeca en heb een arbeidsovereenkomst van 38 uur per week. Onlangs ben ik 22 jaar geworden, de leeftijd dat je volgens de horeca cao onder het vakvolwasen loon valt. Heb ik nu recht op een salarisverhoging of wordt het salaris alleen aangepast als je op het minimumloon zit? Ik krijg een salaris van € 1550 per maand.

 
Dat is afhankelijk van de functiegroep waar je in zit. Ik neem aan dat je niet meer te maken hebt met de wachtperiodieken, want die zijn gekoppeld aan het Wettelijk Minimumloon (en € 1550 is daar ruim boven). Als je in een hogere functie zit dan III, en je huidige loon is een afgeleide van het functieloon (voor een 21-jarige 90% van het functieloon), dan hoor je vanaf de maand van je verjaardag 100% van het functieloon te krijgen. Is je huidige loon gelijk aan het functieloon dan krijg je geen loonsverhoging (want dan werd je al niet naar je leeftijd betaald).

Mijn werkgever zegt dat opleiding niet meetelt voor salaris. Klopt dat?

Mijn werkgever is van mening dat genoten opleiding geen invloed heeft op het salaris, maar dat het alleen gaat om de functie die je uitoefent. Klopt dat? En waar kan ik dit zwart op wit vinden? Wat zijn de factoren die het salaris bepalen? Dit maakt mijn positie in het toekomstige gesprek over loonsverhoging sterker.

Je werkgever heeft gelijk. Het is namelijk helemaal niet gezegd dat de genoten opleiding relevant is voor de functie. Waarom zou een aan de universiteit afgestudeerde horeca-medewerker meer moeten verdienen dan iemand met MBO? Maakt het haar/hem een betere horecamedewerker?

Als het bedrijf waar je werkt onder een cao valt staan daar de factoren in die de hoogte van het loon bepalen. Dan is er vaak sprake van functiewaardering. Functies zijn dan omschreven, gewaardeerd engekoppeld aan loonschalen. In de cao staat dan ook wat de spelregels voor (bijvoorbeeld jaarlijkse) individuele loonsverhoging zijn en voor collectieve. En of er prestatiebeloning is of resultaatsafhankelijke beloning. Valt het bedrijf niet onder een cao dan zijn er eigenlijk weinig andere spelregels dan tenminste het wettelijk minimumloon betalen.

Niet wettelijk voorgeschreven, maar wel gebruikelijk is een jaarlijkse loonsverhoging als compensatie voor de inflatie (of iets meer) en eventueel een individuele loonsverhoging.

Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - Veelgestelde vragen over salaris