Freelancer

Je kan freelance werk verrichten en tegelijkertijd ondernemer zijn.

Ben ik als freelancer ook ondernemer?

Je kan freelance werk verrichten en tegelijkertijd ondernemer zijn. Dat hangt er vanaf hoe de fiscus je beoordeelt. Je moet voldoen aan een aantal criteria die gelden voor ondernemerschap. Kijk daarvoor op de pagina Belasting.

Wil je als ondernemer door het leven gaan, dan kun je gebruik maken van alle voordelen van het ondernemerschap. Maar je hebt ook de lasten: je bent volledig verantwoordelijk voor je eigen administratie en je belastingaangiften.

In onderstaande grafiek zie je hoe mensen zichzelf doorgaans typeren:

Zelftypering zzp-er

42 Procent noemt zichzelf zzp'er. Ook zelfstandige (35 procent) en ondernemer (27 procent) worden veel genoemd. Freelancer is een typering die door tien procent van de respondenten genoemd wordt. Personen die zichzelf typeren als ondernemer, hebben vaker een omzetstijging en tariefstijging. Ook zijn zij optimistischer over 2010.
BRON: EIM enquête zzp-ers in de crisis (2009)

Freelancen en in dienst

Ben je in dienst bij een werkgever dan ben je geen ondernemer. Maar je kan daarnaast wel nog werk verrichten voor opdrachtgevers. In dat geval verricht je freelance werk naast je dienstbetrekking. Deze inkomsten moet je opgeven aan de belastingdienst als inkomsten uit overig werk. Je hebt geen recht op voordelen die voor ondernemers gelden (zoals zelfstandigenaftrek). En je betaalt relatief veel belasting over je freelance inkomen, want alle heffingskortingen zijn al verrekend door je baas. 

Er tussenin

De belastingdienst wil áltijd dat je over je inkomen belasting betaalt. Heb je geen dienstbetrekking en ben je óók geen ondernemer dan mag je van de fiscus kiezen: je maakt ofwel gebruik van het winstsysteem (je betaalt belasting over de gemaakte winst). Of je gebruikt het loonbelastingsyssteem (in principe voor werknemers). Kies je voor het laatste dan moet je met je opdrachtgever afspreken dat deze loonheffing afdraagt. Je wordt dan niet als 'gewone' werknemer beschouwd door de belastingdienst, maar je valt onder de opting-in-regeling. Je kan dan geen kosten aftrekken, zoals een ondernemer dat wel kan. Maar je bent ook geen echte werknemer omdat je opdrachtgever bijvoorbeeld geen premies werknemersverzekeringen voor jou betaalt. Je hebt dus ook geen recht op een WW-uitkering bij werkloosheid of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Meer weten? Kijk op de site van de belastingdienst.

Verklaring Arbeidsrelaties (VAR)

Iets waar je waarschijnlijk een keer mee te maken krijgt is de verklaring arbeidsrelatie (VAR). Die is bedacht omdat er veel freelancers veel uren werkten voor één of twee opdrachtgevers. Toch maakten zij van alle ondernemersregelingen gebruik. En dat mag niet zomaar. Je moet tenminste drie verschillende opdrachtgevers hebben en niet meer dan 50% van je inkomen mag van één opdrachtgever afkomstig zijn.

Het VAR-formulier

Wanneer een opdrachtgever je vraagt om een Verklaring Arbeidsrelaties, dan kun je een formulier downloaden op de site van de belastingdienst. Invullen, opsturen, en je krijgt een verklaring van de fiscus thuisgestuurd. Als je tenminste drie verschillende opdrachtgevers hebben en niet meer dan 50% van je inkomen is van één opdrachtgever afkomstig, dan beschouwt de belastingdienst je als ondernemer. Je inkomsten worden dan gezien als 'winst uit onderneming' of - als je een BV hebt - als 'inkomsten voor rekening en risico van uw vennootschap'.

Als je opdrachtgever een kopie van zo'n VAR heeft, voorkomt hij dat hij beboet wordt wanneer er controle komt en jij toch geen ondernemer blijkt te zijn. In dat geval zul jij moeten opdraaien voor de premies werknemersverzekeringen.

Grafiek VAR

In 2009 beschikt bijna één derde van de zelfstandigen zonder personeel over de VAR-WUO (28 procent) of de VAR-DGA (4 procent). Deze twee typen VAR-verklaringen geven aan dat er sprake is van zelfstandig ondernemerschap. De overige VAR-verklaringen (geen zelfstandig ondernemerschap volgens de Belastingdienst) komen sporadisch voor.
BRON: EIM enquête zzp-ers in de crisis (2009)

Meer over VAR kun je lezen op de website van de Kamer van Koophandel.

Inschrijving bij de KvK

Als freelancer moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Sinds 1 juli 2008 geldt dit ook als je een vrij beroep uitoefent. Net als alle ondernemers moet je als freelancer een handelsnaam en rechtsvorm kiezen.

Gerelateerde inhoud
Zelfstandigen Enquête
Citeer deze pagina © WageIndicator 2018 - Loonwijzer.nl - Freelancer