Niet op tijd betalen kost veel geld

Boetes voor te laat indienen van aangiftes en te laat betalen zijn hoog. 3 procent van het te laat betaalde bedrag, met een minimum van € 50. De maximale boete is € 5.278 en dat is hoog voor de meeste ZZP'ers. Meld dus meteen schrifte­lijk bij de Belastingdienst als je de aanslag niet kunt betalen. Door jezelf gemaakte administratieve fouten in de aangifte gaat de Belastingdienst gewoon corrigeren. En dan een navordering opleggen.

Citeer deze pagina © WageIndicator 2018 - Loonwijzer.nl - Belasting