Zoeken

Functie en Salaris: Verloskundige, Vroedvrouw

Verloskundigen plannen, sturen, verzorgen en evalueren verloskundige zorg en diensten tijdens de zwangerschap, geboorte en daarna. Hun (na)zorg beoogt de gezondheidsrisico's van moeders en zuigelingen te verminderen. Ze werken zelfstandig of in teams met andere zorgprofessionals. NL

Loonwijzer.nl: Job en inkomen: verloskundigen, vroedvrouwen in Nederland.

Check je salaris!

Taken

  • (a) plannen, verzorgen en evalueren van verloskundige zorg en diensten voor moeders en zuigelingen tijdens de zwangerschap, geboorte en daarna, overeenkomstig de praktijken en normen van de moderne verloskunde
  • (b) advies bieden aan vrouwen en gezinnen en voorlichting in wijken aangaande gezondheid, voeding, hygiene, lichaamsbeweging, geboorte en noodhulp, borstvoeding, kinderverzorging, gezinsplanning en voorbehoedsmiddelen, leefgewoonten en andere zaken die zwangerschap en geboorte raken
  • (c) de ontwikkeling van de zwangerschap en de bevalling beoordelen, ingrijpen bij complicaties en signalen herkennen die verwjzing noodzakelijk maken naar een gespecialiseerde arts
  • (d) de gezondheid van de pasgeboren baby checken, ingrijpen bij complicaties en signalen herkennen die verwijzing noodzakelijk maken naar een in neonatologie gespecialiseerde arts
  • (e) pijn en ongemak bij kraamvrouwen tijdens de bevalling polsen en pijn verzachten met behulp van diverse therapieen en de toediening van pijnstillers
  • (f) bevoegde instanties informeren over geboorten, zoals wettelijk voorgeschreven en overeenkomstig professionele eisen
  • (g) onderzoek doen naar verloskundige en werkwijzes en de resultaten bekend maken door onder meer wetenschappelijke rapporten
  • (h) plannen van en deelnemen aan lesactiviteiten ten behoeve van verloskundigen, zowel intra- als extramuraal

Doe de enquête!

Doe de enquête en win een prijs!

Monsterboard jobs

Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - Verloskundigen