Zoeken

Salaris en Functie: Archeoloog, Socioloog, Antropoloog, Geoloog, Epidemioloog

Sociologen, antropologen en archeologen onderzoeken en beschrijven de structuren van samenlevingen, hun oorsprong en evolutie en de wederzijdse afhankelijkheid van milieu- en omgevingsfactoren en menselijke activiteit. Ze adviseren over de praktische toepassing van hun bevindingen bij het opstellen van economisch en sociaal beleid. NL

Loonwijzer.nl: Job en inkomen archeologen, sociologen, antropologen, epidemiologen, geografen en marktonderzoekers In Nederland.

Taken

  • (a) onderzoek doen naar de oorsprong en ontwikkeling, structuren, sociale patronen, organisaties en intermenselijke betrekkingen in samenlevingen
  • (b) de oorsprong en evolutie van het mensdom in kaart brengen door de studie van veranderende kenmerken en van culturele en sociale instellingen
  • (c) de ontwikkeling van het mensdom in kaart brengen aan de hand van materiele overblijfselen uit het verleden, zoals woningen, tempels, werktuigen, aardewerk, munten, wapens en beelden
  • (d) bestuderen van fysische en klimatologische aspecten van landstreken en regio's en de bevindingen hiervan in relatie brengen tot economische, sociale en culturele activiteiten
  • (e) theorieen, modellen en methoden ontwikkelen voor de beschrijving en interpretatie van sociale verschijnselen
  • (f) evalueren van de gevolgen van politieke besluiten voor het sociaal beleid
  • (g) analyseren en evalueren van sociale gegevens
  • (h) adviseren over de praktische toepassing van bevindingen bij het opstellen van economisch en sociaal beleid gericht op specifieke bevolkingsgroepen en gebieden en voor de ontwikkeling van markten
  • (i) wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen
Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - Sociologen, antropologen e.d.