Zoeken

Salaris en Functie: Medisch Specialist, Dokter, Chirurg, Tandarts, Psychiater, Dermatoloog, Internist, Oncoloog, Gynaecoloog, Neuroloog, Uroloog, Anesthesist, Anestesioloog, Radioloog, Patholoog, Plastisch Chirurg, KNO-arts

Medisch specialisten maken diagnoses van, behandelen en voorkomen ziektes, kwalen, verwondingen en andere fysieke en geestelijke aandoeningen en gebruiken daarbij speciale tests, diagnostische, medische, operatieve, fysieke en psychiatrische technieken, met toepassing van de principes en behandelwijzen van de moderne geneeskunde. Ze leggen zich toe op bepaalde categorieen van ziektes, patienten en behandelmethoden en kunnen medisch onderwijs geven of onderzoek doen op het gebied van hun specialisatie. NL

Loonwijzer.nl: Job en inkomen van medisch specialisten, dokters: chirurgen, tandartsen, psychiaters, dermatologen, internisten, cardiologen, oncologen, gynaecologen, neurologen, urologen, anesthesisten, anestesiologen, radiologen, pathologen, plastisch chirurgen en KNO-artsen in Nederland.

Taken

 • (a) patienten lichamelijk onderzoeken en met hen en hun gezinsleden spreken om hun gezondheidstoestand te bepalen
 • (b) beoordelen van medische informatie in geval van doorverwijzing door een andere arts of zorgaanbieder
 • (c) opdracht geven voor speciale diagnostische tests om de aard van de aandoening of ziekte vast te stellen
 • (d) voorschrijven, bijhouden en monitoren van patientenreacties op behandelwijze, medicijnen, anaestesie, psychotherapie, fysieke revalidatieprogramma's en andere preventieve of curatieve maatregelen
 • (e) algemene en gespecialiseerde operaties uitvoeren
 • (f) begeleiden bij complicaties voor, tijdens en na geboortes
 • (g) een patientenregistratie bijhouden en informatie uitwisselen met anderen in de gezondheidszorg opdat ononderbroken zorg kan worden geboden
 • (h) bevoegde instanties informeren over geboorten, sterfgevallen en daarvoor in aanmerking komende ziektes, zoals wettelijk voorgeschreven en overeenkomstig professionele eisen.
 • (i) individuen, gezinnen en gemeenschappen voorlichten over maatregelen ter voorkoming van bepaalde ziektes, de geneeswijze en de bijbehorende zorg
 • (j) autopsie doen om doodsoorzaken vast te stellen
 • (k) onderzoek doen naar specifieke gezondheidsproblemen en (preventieve) medische zorg en de resultaten bekend maken door onder meer wetenschappelijke rapporten
 • (l) plannen van en deelnemen in programma's om verspreiding van bepaalde ziektes tegen te gaan
Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - Medisch specialisten