Zoeken

Salaris en Functie: Ingenieur, Elektrotechnisch Ingenieur, Elektrotechnicus

Elektrotechnici verrichten technische taken ter ondersteuning van onderzoek op het gebied van elektrische uitrustingen en apparatuur en bij ontwerp, fabricage, assemblage, aanleg, bediening, onderhoud en reparatie van elektrische uitrustingen, installaties en distributienetwerken. NL

Loonwijzer.nl: Job en Inkomen Ingenieurs, elektrotechnisch ingenieurs, elektrotechnici in Nederland.

Taken

  • (a) technische ondersteuning bieden bij onderzoek naar en de ontwikkeling van elektrische uitrusting en installaties of het testen van prototypes
  • (b) ontwerpen en vervaardigen van blauwdrukken van elektrische installaties en bedradingen overeenkomstig gegeven specificaties
  • (c) gedetailleerde overzichten maken van hoeveelheden en kosten van materialen en mankracht voor de fabricage en aanleg van installaties aan de hand van gegeven specificaties
  • (d) technische aspecten monitoren van de fabricage, aanleg, gebruik, onderhoud en reparatie van elektrische systemen en uitrusting om soepel functioneren veilig te stellen in overeenstemming met geldende specificaties en voorschriften
  • (e) plannen van methoden voor installatie, opgeleverde installaties nalopen op veiligheid en controlemechanismen, of proefdraaien met nieuwe uitrustingstukken en systemen
  • (f) assembleren, installeren, testen, afregelen, aanpassen en repareren van elektrische uitrustingen en installaties in overeenstemming met voorschriften en veiligheidseisen

Doe de enquête!

Monsterboard jobs

Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - Technici op het gebied van de elektrotechniek